Lelystad Airport en omgeving

Op dit moment is het niet te verwachten – mits er niet iets verandert – dat Lelystad Airport open zal gaan voor commerciële vluchten richting het gebied rond de Middellandse Zee (zie de column “Geen vakantie vanaf Lelystad Airport maar F-35’s”). Nadat het onderwerp uit de lijst van controversiële onderwerpen was gehaald, kwam er een motie en werd door de meerderheid in de Tweede Kamer tegen de opening van de vlieghaven gestemd. 

Nieuw hotel
In sommige media wordt al gesproken over het feit dat Defensie interesse zou hebben in Lelystad Airport, ondanks dat het college afgelopen dinsdag heeft laten weten dat er nog geen concrete gesprekken zijn geweest.   

In hetzelfde commissie overleg in de gemeenteraad van afgelopen dinsdag is afgesproken over de Omgevingsvergunning Hotel Lelystad Airport. Waar men wil gaan bouwen staat momenteel een kleiner en verouderd hotel. 

Dit hotel wordt nog wel gebruikt, onder meer door cursisten van vliegscholen, naast het feit dat het hotel ook een periode is verhuurd voor arbeidsmigranten. De fractie van GroenLinks in de raad van Lelystad heeft voor de vergadering van dinsdag technische vragen gesteld.

Reactie op de bouw 
Een ondernemer die in de buurt van het hotel woont, heeft eind 2021 een zienswijze ingediend. Hierin wordt bezwaar gemaakt tegen de bouw van het nieuwe hotel en tevens aangegeven dat er nu al overlast is van het verouderde hotel. 

Het huidige hotel met 24 kamers en 12 meter hoog geeft al veel overlast voor de ondernemer, waarbij hotelgasten onuitgenodigd over het terrein van de ondernemer loopt, waardoor onveilige situaties zijn ontstaan en schending van de privacy. 

Volgens de gemeente Lelystad zal het nieuwe hotel een bouwhoogte krijgen van bijna 33 meter, maar op basis van het Bestemmingsplan is maar 15 meter toegestaan. Dat betekent dat er een belangenafweging moest komen.

Volgens deze afweging en het Luchthavenbesluit Lelystad zou het hotel passen. De zienswijze is wel ontvankelijk verklaard, maar dat zal geen verandering in de aanvraag tot verlening van de omgevingsvergunning met zich meebrengen. 

Technische vragen GroenLinks 
De gemeenteraad heeft in september 2021 laten weten dat ze een ontwerp-’verklaring van geen bedenkingen’ vast zou stellen. Gezien de laatste stappen in de Tweede Kamer heeft GroenLinks Technische Vragen gesteld aan het college. 

De 2 vragen gingen over de gevolgen van de Kameruitspraak en wat er met het perceel gaat gebeuren als de initiatiefnemer zich terugtrekt. De bouwvergunning wordt afgegeven door het college.

Het college is van mening dat het nieuw op te richten hotel met name bestemd is voor (toekomstige) passagiers van de commerciële vluchten van Lelystad Airport. Daarom heeft het college met de aanvrager van de bouwvergunning afspraken gemaakt. 

Dit waren afspraken over de start van de bouw. Bij het maken van de afspraken is het college overeengekomen dat er pas gebouwd mag gaan worden, indien en wanneer de commerciële vluchten zijn toegestaan op Lelystad Airport. 

(Bronnen: Gemeenteraad Lelystad, Omroep Flevoland, AD, lelystad.nieuws.nl) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 14.02.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights