Voedselbank Lelystad

Elk jaar worden de Voedselbanken gecontroleerd namens de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Dit is de voedselveiligheidsinspectie. Bij de laatste controle heeft de Voedselbank Lelystad het maximale aantal van 100 punten gehaald. Dit houdt in dat de inspecteur geen tekortkomingen heeft geconstateerd in het vervoeren, sorteren, bewaren en uitdelen van voedsel. 

Veilig en gezond voedsel 
 
De uitslag van de controle houdt in dat de klanten van de Voedselbank er zeker van kunnen zijn dat ze veilig en gezond voedsel kunnen krijgen. De inspectie op voedselveiligheid bekijkt het gehele proces van transport, verwerking, opslag en verstrekking van voedsel. 

Indien iets niet in orde is, worden punten gekort op het maximum van 100 punten. Op het moment dat men tussen 80 en 100 punten behaalt, dan is de score goed. Bij 55 tot 79 punten is het voldoende, maar bij minder dan 55 punten wordt de locatie gesloten. 

Op het moment dat er bij een inspectie door of namens de NVWA verbeterpunten voorgesteld worden, dan heeft men 4 weken de tijd om deze uit te voeren. Het jaar daarvoor had de Voedselbank Lelystad 84 punten behaald. Het werken aan verbetering heeft resultaat gehad. 

Volgende uitdaging 
Voor de Voedselbank Lelystad breekt de tijd aan voor de volgende uitdaging en dat is om de score te behouden en tevens het verder optimaliseren van de processen. Het toegekende veiligheidscertificaat krijgt daarom ook een mooie plaats in het pand aan de Wigstraat.  

De Voedselbank heeft laten weten dat het succes voor een groot deel op conto komt van een speciale coördinator voedselveiligheid. Dat is Martin Pielage, die sinds zijn aanstelling werkt aan kennisbevordering op het gebied van hygiëne en wettelijke regelgeving en aan bewustwording van voedselveilig gedrag binnen de voedselbank.  

(Bronnen: Voedselbank Lelystad, Flevopost) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 05.02.2024

Ook te lezen via Lelystad Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights