Impressiebeeld van het nieuwe schakelstation Meerkoetenweg in Lelystad

Aan de Meerkoetenweg in Lelystad is netbeheerder Liander eind 2023 begonnen met de realisatie van een nieuw schakelstation voor de elektriciteitsvoorziening. De bouw van dit station maakt onderdeel uit van de uitbreiding van het elektriciteitsnet in Flevoland. Qirion is verantwoordelijk voor de bouw van het station dat naar verwachting in oktober 2025 in gebruik wordt genomen.

Na de ingebruikname van het nieuwe station aan de Meerkoetenweg komt extra elektrische capaciteit beschikbaar. Hiermee wordt het volle elektriciteitsnet voor Lelystad en omgeving voor een klein deel ontlast. Een verdere versterking van het elektriciteitsnet wordt bereikt met de bouw van een nieuw groot elektriciteitsstation in de omgeving van de Larserringweg. De procedures voor de start van de bouw zijn reeds in gang gezet. Voor het definitief oplossen van het volle elektriciteitsnet, moet ook de uitbreiding van het hoogspanningsnet van TenneT gereed zijn.

Modulair bouwen
Het nieuwe schakelstation wordt gebouwd door aannemersbedrijf Friso Civiel, onderdeel van Friso Bouwgroep. Zij zijn een van de aannemers die vorig jaar bij een aanbesteding uit de bus zijn gekomen. In totaal worden 182 grotere en kleinere elektriciteitsstations in het werkgebied van Liander gerealiseerd. Om sneller, efficiënter en duurzamer te werken, wordt ‘modulair gebouwd’. Dit betekent dat elektriciteitsstations als standaard bouwstenen worden ontworpen waardoor snel kan worden gebouwd. Het station in Lelystad is de eerste in Flevoland die naar aanleiding van de aanbesteding door Friso wordt gerealiseerd.

Snelle realisatie
Bij de bouw van een nieuw elektriciteitsstation komt veel kijken. Met name de schaarse ruimte onder en boven de grond maken het werk een complexe puzzel. Daarnaast is vaak veel tijd nodig voor het wijzigen van het bestemmingsplan en het verkrijgen van de juiste vergunningen.

“Gelukkig konden we voor dit nieuwe schakelstation die puzzel snel leggen door de goede contacten met de projectontwikkelaar in dit gebied,” zegt Mark Jurjus, regiomanager bij Liander. “Daardoor konden we snel beschikken over een perceel waar ook nog eens het juiste bestemmingsplan op van toepassing was.” ” Dit scheelde minstens een half jaar in de voorbereidingstijd.”

Groeiende vraag
Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Dit is echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. Als gevolg van de snelgroeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening neemt de vraag naar elektrisch vermogen steeds meer toe.

Liander werkt de komende jaren onverminderd door aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet in Flevoland. De komende drie jaar wordt hiervoor 244 miljoen euro geïnvesteerd. Kijkend tot 2033 bouwt Liander samen met TenneT twee grotere elektriciteitsstations (150kV) nabij Almere en ten zuiden van Lelystad. Daarnaast wordt het huidige station op Pampus verder uitgebreid.

Ook wordt onderzocht of het elektriciteitsstation in Luttelgeest moet worden uitgebreid. In de Flevopolder worden in totaal vijf nieuwe kleine stations gebouwd zoals die aan de Meerkoetenweg. Daarnaast worden 1.900 nieuwe transformatorhuisjes geplaatst en wordt 1.300 kilometer elektriciteitskabel aangelegd. 

(Bron: Persbericht Liander) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 24.01.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights