Ontbossing

Voor de aanvraagronde 2024 is de Stichting Oog op de Natuur op zoek naar 5 beeldprojecten. De projecten moeten de mensen weten te raken en tevens op professionele wijze de schoonheid, de waarde of de kwetsbaarheid van de natuur tonen. In 2024 worden weer 5 fotografen gesteund bij de realisatie van een project over de natuur of over de relatie tussen de mens en de natuur.   

De projecten 
Elke fotograaf die een project wil starten, moet voor 31 maart 2024 een aanvraag voor een beurs hebben ingestuurd. Volgens de organisatie wordt per beurs een bedrag van 5.000 euro tot maximaal 15.000 euro toegekend.  

Gezocht wordt naar projecten die kunnen gaan over actuele en urgente problemen. Hierbij valt te denken aan droogte, klimaatverandering, ontbossing, verlies van biodiversiteit en natuurlijk de stikstofproblematiek. 

Daarnaast kan een eigenwijze of verrassende blik op dieren, planten of natuurgebieden worden ondersteund. De inzet van een project kan journalistiek, documentair, kunstzinnig of multidisciplinair van aard zijn.  

De selectie
De Stichting Oog op Natuur zal vooral letten op de kracht van de boodschap, naast de impact die het project kan hebben. Natuurlijk wordt er ook gekeken naar de kwaliteit van de fotografie. 

Bij de aanvraag voor een beurs wordt verwacht dat men een inhoudelijke beschrijving van het project en de verwachte impact aanreikt. Tevens wil de organisatie een portfolio zien waaruit de kwaliteit van de fotograaf blijkt. 

Dit jaar zijn er 2 nieuwe beurzen aan te vragen. Ten eerste is er de Talentbeurs voor fotografen tot en met 30 jaar. Deze beurs gebeurt in samenwerking met National Geographic Nederland. 

Daarnaast is ook nieuw de Themabeurs Rewilding in Nederland. Deze beurs wordt opgezet in samenwerking met ARK Rewilding Nederland. Als fotograaf kan inhoudelijke begeleiding worden verkregen bij beide beurzen, bij het uitvoeren van het project van de partner van de organisatie. Meer informatie is te vinden op de site, waar men ook de beurs kan aanvragen. 

(Bronnen: Nature Today (+ Nieuwsbrief, ARK Rewilding Nederland, Oog op de Natuur) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 14.01.2024 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights