Stadhuis Lelystad

De site Centrum Parkeren heeft een melding geplaatst over de Parkeergarage Agoradek in Lelystad. Aangegeven wordt dat de parkeergarage gelegen was naast Jumbo en Agora Theater, maar dat het een van mindere parkeerlocaties in Lelystad is / was. Volgens de site zou de parkeergarage kleine parkeervakken hebben en het zou er niet echt veilig zijn. De datum van plaatsing is niet terug te vinden. 

Vragen GroenLinks 
In juli 2023 heeft de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Lelystad schriftelijke vragen over het Agoradek en omgeving aan het college gesteld. Volgens de brief van GroenLinks vinden veel ontwikkelingen plaats in de omgeving van het Agoradek en omgeving.  

Zo meldt de fractie dat het theaterkwartier ontwikkeld wordt, is het Agorahof vernieuwd, wordt er gebouwd rond het Agoratheater en wordt Parkwijk verder ontwikkeld. De plannen voor sloop van het Agoradek zijn in 2012 afgeblazen. 

Tevens werd de ontwikkeling van nieuwe appartementen afgeblazen in verband met de economisch ingewikkelde periode. De vragen gingen over de status van de opgeknapte woningen, de rommelige indruk van de parkeergarage en haar bezettingsgraad. Tevens de toekomstvisie over de strategisch interessante locatie.

Antwoorden college 
Op de schriftelijke vragen van de GroenLinks fractie heeft het college op 7 september 2023 geantwoord. Op vraag 1 over de woningen geeft het college aan dat deze verhuurd zijn aan de bewoners. Gekeken wordt naar planning van de herontwikkeling, waarbij de staat van de woningen zeker meegenomen wordt. Tevens om de locatie tot ontwikkeling te brengen. 

Het college is het eens met GroenLinks dat de parkeergarage (vraag 2) niet de gewenste uitstraling heeft, maar het college is van mening dat grote investeringen op dit moment niet wenselijk zijn, daar het risico op desinvesteringen te groot is. 

Op vraag 3 (parkeerdruk) geeft het college aan dat de huidige parkeerdruk niet de juiste referentie is voor het sluiten van de parkeergarage. Momenteel wordt meer gekeken naar het centrumgebied. Tevens wordt nog gesproken over de beheerskosten. 

Voor de parkeergarage zijn deze kosten zo’n 100.000 euro per maand, exclusief groot onderhoud. Het groot onderhoud wordt beperkt tot het veilig en bruikbaar houden van de garage. De inkomsten waren in 2022 ongeveer 70.000 euro. 

Het nadeel van het plaatje zijn de vernielde slagbomen, die het bedrag geen goed beeld geven. Op vraag 4 over een interessante locatie  heeft het college gemeld dat er gewerkt wordt aan een integrale visie voor het gebied om de mogelijke herontwikkelingen op elkaar af te stemmen. 

(Bronnen: Centrum Parkeren, Bestuurlijke Informatie)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek

© Khamakar News Agency / 01.01.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights