Zwemmen

Het is niet altijd ‘vanzelfsprekend’ om naar sportles te gaan of een muziekinstrument te leren spelen of ‘gewoon’ even een baantje te trekken in het lokale zwembad. Zeker voor de kinderen in Lelystad Oost – Zuiderzeewijk, Waterwijk, Boswijk en Atolwijk – is het niet makkelijk om aan dit soort activiteiten mee te doen. Zeker als er thuis geen geld is voor deze activiteiten. 

LOL na School
 
Om iets voor de kinderen te doen en de belevingswereld van ze te vergroten, heeft ‘School en Omgeving’ het gratis naschools activiteitenprogramma ‘LOL na School’ gelanceerd. Dit programma wordt gesubsidieerd door de Rijksoverheid. 

Bestuurder van SCPO Lelystad, Willem de Jager, is de trekker van School en Omgeving. Hij geeft aan dat er samengewerkt wordt aan een omgeving die de kinderen omarmt in plaats van de kinderen buiten te sluiten.  

Verlengde schooldag 
Via de site van LOL na School hebben zich ondertussen al zo’n 700 kinderen gemeld voor 75 verschillende activiteiten. Deze activiteiten starten meestal direct na schooltijd en worden uitgevoerd op school of direct in de buurt van de school. 

De activiteiten worden een ‘verlengde schooldag’ genoemd. Het is het resultaat van de samenwerking tussen Stichting Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) Lelystad, Stichting SchOOL, De Kubus Lelystad, Sportbedrijf Lelystad en Welzijn Lelystad.  

SCPO is tevreden met de samenwerking, mede gezien dat 4 van haar scholen in Lelystad Oost zijn gesitueerd. Willem de Jager gaf aan dat SCPO wil dat elk kind in Lelystad Oost de kans krijgt om zijn of haar eigen toekomst op te bouwen. 

Tevens moet het kind de kans krijgen om tot zijn recht te komen en een waardevolle plaats in de maatschappij in kan nemen. Dat vraagt wat van de kinderen, de ouders en de omgeving, maar samen kan er meer bereikt worden. Daarom is de slogan van SCPO ook ‘It takes a village to raise a child’.    

Plek waar men na schooltijd wil zijn 
Het programma LOL na School zorgt er voor dat kinderen zich niet gaan vervelen na schooltijd. Men kan lekker sporten, muziek maken of andere leuke dingen doen. Maar belangrijk is vooral om nieuwe vrienden te maken. 

Volgens Willem de Jager is de startsituatie niet altijd gelijk voor de kinderen. Om deze achterstanden in te kunnen lopen, is het nodig om ze een verdiepende of verrijkende activiteit aan te bieden.

Zo iets als zwemlessen. Vroeger werden de zwemlessen gegeven onder schooltijd. Dit was leuk en nuttig, maar nam veel onderwijstijd in beslag. Kinderen die de zwemlessen het hardst nodig hadden, liepen hierdoor achter op het leerproces. 

Daarom worden nu de zwemlessen aangeboden als een van de buitenschoolse activiteiten. Dit is van groot belang, daar het vaak voorkomt dat kinderen van buitenlandse afkomst niet of nauwelijks kunnen zwemmen. Dit is zeer gevaarlijk in een waterrijke omgeving als Lelystad. 

(Bronnen: Flevopost, LOL na School, Samen Lelystad Oost, De Kubus Lelystad, SCPO Lelystad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 02.01.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights