St Jansdal Ziekenhuis Lelystad

Op de site van ziekenhuis St Jansdal staat een kort bericht te lezen over ‘Nieuwbouw Lelystad’. Aangegeven wordt dat het gebouw van het ziekenhuis in Lelystad ontzettend aan vernieuwing toe is. Het gebouw past functioneel gezien niet meer bij de ziekenhuiszorg die het St Jansdal wil bieden. Tevens wordt gemeld dat technisch gezien het gebouw écht verouderd is.  

Ziekenhuis St Jansdal Lelystad 
De locatie van het ziekenhuis in Lelystad bestaat uit ongeveer 5 hectare grond en stamt van 1982. De bedoeling is dat er nieuwbouw gaat komen, waarbij de start van de bouw gepland staat in 2026. 

Op de huidige parkeerplaats wordt een nieuw ziekenhuis gebouwd. Op het moment dat dit gebouw klaar is, wordt het verouderde pand ontmanteld. Volgens St Jansdal biedt de te bouwen zorgcampus ruimte aan een toegankelijk en efficiënt ziekenhuis. 

Het ziekenhuis houdt er rekening mee dat Lelystad in de toekomst ‘echt een grote stad’ wordt. Daardoor zullen er voldoende uitbreidingsmogelijkheden zijn, mocht de grote groei van de stad werkelijkheid worden. Tevens geeft St Jansdal aan dat de bouw in Lelystad in 2028 klaar is.  

Nieuwbouw St Jansdal 
April 2021 hebben toenmalig wethouder Jack Schoone en bestuurder van St Jansdal, Arend Jan Poelarends hun handtekening gezet onder een intentieovereenkomst. De overeenkomst sprak over de herontwikkeling van het ziekenhuisterrein aan de Ziekenhuisweg 100.

De heer Poelarends gaf toen dat door het ondertekenen van de intentieovereenkomst het St Jansdal heeft bevestigd dat het ziekenhuis in Lelystad blijft én aan de Ziekenhuisweg. Tevens was er sprake van dat men ging werken aan het ontwerp van een nieuw gebouw.  

Zorgvuldig omgaan met historie 
In 2019 heeft de Erfgoedcommissie Lelystad geoordeeld dat het gebouw van het St Jansdal in Lelystad opvallende architectonische kenmerken bevat. Daarnaast hebben veel Lelystedelingen een speciale band met het gebouw. 

Het ziekenhuis is zich bewust van de historie van het gebouw en de band van de inwoners en had toegezegd zorgvuldig hiermee om te gaan. In opdracht van de gemeente Lelystad is in 2007 het boek ‘Cultuurhistorie in Lelystad’ uitgebracht. 

In het boek wordt gesproken over de ontwikkeling van Lelystad. De ontwikkelingsgeschiedenis begon bij de Wet tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. In het boek worden daarna een aantal zaken beschreven die vallen onder de cultuurhistorie van de stad. 

Aandacht voor erfgoed
De gemeenteraad Lelystad heeft in 2005 aangegeven behoefte te hebben aan meer inzicht in het cultuurhistorisch erfgoed van Lelystad. Een eerste inventarisatie is in 2007 uitgevoerd en heeft geresulteerd in het boekwerk ‘Cultuurhistorie in Lelystad’. 

De aandacht voor erfgoed heeft onder meer geleid tot de aanwijzing van gemeentelijke monumenten op het Werkeiland Lelystad-Haven in 2017 en de aanwijzing van het gebouw De Kubus in 2020. 

Cultuurhistorische verkenning
In opdracht van de gemeente Lelystad heeft het International New Town Institute (INTI) een uitvoerige cultuurhistorische verkenning gedaan. In de verkenning ging het over onderzoek naar de uitvoering van de stad, haar architectuur en groengebieden. 

In het uitgebrachte rapport wordt ook het ziekenhuis beschreven. De vorm van het gebouw is als een burcht met verschillende L-vormige vleugels, samengebracht rond een centrale entreehal. Tevens hebben de verschillende bouwvolumes een afwisselende bouwhoogte. 

Hierdoor is een getrapt effect ontstaan, eindigend in een toren die het gebouw bekroont. In het rapport wordt het ziekenhuis verder beschreven en komt dan met de opmerking dat het gebouw een waarde kent als belangrijk onderdeel van het regionale voorzieningenpakket. 

Daarnaast – als afsluiting van de centrumknoop de Gordiaan – heeft het complex een belangrijke functie binnen het stedenbouwkundige context. De grote schaal en de zorgvuldige, representatieve architectuur met veel ornamenten draagt de Lelystadse statuur van de provinciehoofdstad uit. 

(Bronnen: Ziekenhuis St Jansdal, Flevopost, Cultuurhistorie in Lelystad, Gemeente Lelystad, International New Town Institute) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 31.12.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights