Skatebaan

De ontwerper van de nieuwe herdenkingsplek in het Zilverpark wordt ook gevraagd om een ontwerp te maken voor het nieuwe skatepark. Volgens de gemeente is het de bedoeling dat dit nieuwe skatepark op de plaats moet gaan komen van het oude skatepark. Tevens heeft de gemeente aangegeven dat het nieuwe skatepark een onderdeel moet vormen van de nieuwe zorgcampus in het gebied. 

Nieuwe herdenkingsplek 
Eerder was reeds voorgesteld dat de nieuwe herdenkingsplek in Lelystad in het Zilverpark gaat komen. Vanaf 2025 zal op deze plaats de jaarlijkse dodenherdenking plaatsvinden. Architect Arna Mačkić heeft hier een ontwerp voor gemaakt, met herinneringsstenen en platform in het water. 

De gemeenteraad heeft ingestemd met een reservering voor deze plek in het Zilverpark. Het betekent niet dat de plek er ook daadwerkelijk gaat komen, maar als de raad instemt, is het geld reeds gereserveerd. Momenteel worden de ingebrachte opmerkingen verwerkt.   

Nieuwe zorgcampus 
Tevens zal in het gebied een nieuw skatepark moeten komen. Dit zal gebeuren als onderdeel van de nieuwe zorgcampus, richting het ziekenhuis en mogelijk op een gedeelte van de Ziekenhuisweg. 

Zoals het er nu uitziet, zal het ‘oude’ ziekenhuis worden gesloopt, wordt er een nieuw ziekenhuis gebouwd en worden woningen gebouwd voor mensen die zorg nodig hebben. Daarbij is tevens de wens om de Ziekenhuisweg weg te halen of minimaal af te schrijven. 

Nadat het nieuwe ziekenhuis is gebouwd, zal de Ziekenhuisweg de huidige functie verliezen, daar de ontsluiting van het nieuwe ziekenhuis via de Zuigerplasdreef gaat lopen. Onderzoek naar de verkeersstromen is reeds gebeurd, wat geen problemen zal geven. Alleen is het nog kijken naar de stromen van de hulpdiensten. 

Nieuwe skatepark 
De ontwikkelingen van de zorgcampus zullen pas in 2028 plaatsvinden en de gemeente wil voor het skatepark niet op 2028 wachten. Het plan van de skatebaan wordt nu apart ontwikkeld en dus naar voren gehaald. 

De opmerkingen die binnen zijn gekomen over de herdenkingsplek worden momenteel bekeken. De gemeente zal daarnaast met een plan komen over de veiligheid en de mogelijke angst voor eventuele overlast door rondhangende jongeren en vandalisme. 

De opzet is dat – als de gemeenteraad instemt – dat de herdenkingsplek in 2025 gebruikt kan worden. Daarnaast staat het Zilverpark ook bekend als skatebaan, waardoor de architect per januari gesprekken gaat houden met jongeren en andere gebruikers van de skatebaan. 

Het college geeft wel aan dat de skatebaan mogelijk er nog niet is op 4 mei 2025, maar dat er wel naar gestreefd wordt om in 2025 de baan of een gedeelte aan te leggen. Tenslotte heeft wethouder Kruis laten weten dat de klankbordgroep voor de herdenkingsplek is uitgebreid met een aantal omwonenden.   

(Bronnen: Omroep Flevoland, Flevopost, Radio Lelystad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek

© Khamakar News Agency / 24.12.2023

Ook te lezen via Lelystad Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights