Arie Slob

Arie Slob wordt programmadirecteur van het gebiedsprogramma Samen Lelystad Oost. Vanaf 1 januari 2024 gaat hij (verder) bouwen aan hechte relaties met programma- en samenwerkingspartners. Ook zal hij Lelystad Oost verder op de kaart zetten binnen het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV).

Oud-minister
Arie Slob (1961) was van oktober 2017 tot januari 2022 minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs en Media. Daarvoor was hij geruime tijd Tweede Kamerlid voor ChristenUnie. In de afgelopen periode werkte hij onder meer als bestuurlijk verbinder en speciaal gezant voor de Regio Zwolle en als toezichthouder in de jeugdhulp en het onderwijs.

Verbindende rol
‘Goede samenwerking tussen alle betrokkenen is cruciaal om de bewoners in de Zuiderzeewijk, Waterwijk, Boswijk en Atolwijk goed te helpen. Samenwerken gaat niet altijd vanzelf. Ik hoop met mijn ervaringen en kennis daarbij een verbindende rol te spelen. Ook richting de beleidsmakers in Den Haag.’

‘In Arie Slob hebben we de inspirerende programmadirecteur (0,5 fte) voor Samen Lelystad Oost gevonden die samen met de programmamanager aan de slag gaat met de uitvoering van het programma en het bouwen en onderhouden van hechte relaties met de programma- en samenwerkingspartners. Wij zijn heel blij met zijn komst,’ zegt Ineke Bakker, voorzitter Gebiedstafel Samen Lelystad Oost.

Versterken van wijken
Samen Lelystad Oost is een integrale aanpak, met als doel om de Zuiderzeewijk, Waterwijk, Boswijk en Atolwijk op sociaal en fysiek vlak structureel te versterken en verder te ontwikkelen. Inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners bouwen aan wijken waar alle bewoners zich veilig en thuis voelen. Waar kinderen gezond en veilig opgroeien, met een goed perspectief op leren, werk en wonen.

Dit vraagt om een meerjarige, gezamenlijke aanpak. Samenwerkingspartners sloegen daarom twee jaar geleden de handen ineen. In 2022 kwam daar, onder aanvoering van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, het programma Samen Lelystad Oost uit voort. Inmiddels zijn verschillende programma’s, projecten en initiatieven gestart en zijn er mooie resultaten geboekt.

Verschillende programma’s
Voorbeelden van programma’s zijn Woningverbetering Lelystad Oost, waarbij eigenaren van woningen ondersteund worden bij het opknappen en verduurzamen van hun woning. Hierbij kunnen particuliere eigenaren gebruik maken van subsidies vanuit de Rijksoverheid (Volkshuisvestingsfonds) en eventueel leningen die de gemeente tegen een lage rente aanbiedt.

Het programma Preventie met Gezag richt zich op het voorkomen dat jongeren in de georganiseerde criminaliteit terechtkomen of verder afglijden. Het programma School en Omgeving laat kinderen vaardigheden ontwikkelen voor meer kansengelijkheid in het onderwijs en een gelijkwaardige deelname aan de maatschappij.

(Bron: Gemeente Lelystad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 16.12.2023

Ook te lezen via Lelystad Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights