Stadhuis Lelystad

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de verplaatsing van Moskee El-Imaan van de IJssellaan naar Kofschip.

Locatie te klein 
Moskee El-Imaan is op dit moment gevestigd aan de IJssellaan 2 in de Zuiderzeewijk. De geloofsgemeenschap groeit al jaren waardoor de huidige locatie te klein is en de wijk veel overlast ervaart van de toenemende parkeerdruk. Vooral op piekmomenten tijdens het vrijdaggebed, Offer- en Suikerfeest.

Nieuwe locatie
Al sinds 2018 is het moskeebestuur in overleg met de gemeente over de mogelijkheden om een toekomstbestendige moskee te realiseren passend bij de wensen en behoeften van de moskeegebruikers. Nieuwbouw op de bestaande locatie is geen optie omdat de parkeerproblematiek niet kan worden opgelost. 

De meeste leden van de geloofsgemeenschap zijn woonachtig in de Zuiderzeewijk en daarom heeft het de voorkeur om in de buurt van deze wijk een nieuwe moskee te realiseren.

Krediet voor uitwerking nieuwe locatie en onderzoek woningbouw huidige locatie
Samen met het moskeebestuur is gezocht naar de meest geschikte locatie om de nieuwe moskee te realiseren. Deze locatie is gevonden naast Kofschip 15. Hier is ruimte om een nieuwe moskee te bouwen.

Op termijn betekent dit dat de huidige locatie van de moskee aan de IJssellaan 2 vrijkomt. Deze locatie leent zich voor woningbouw. Het college wil graag met het moskeebestuur de juridische en planologische details uitwerken voor de nieuwbouw voor de bestaande moskee en de invulling van de achter te laten locatie.

Daarom is de raad gevraagd een voorbereidingskrediet van € 100.000,- voor de twee locaties beschikbaar te stellen. De omliggende organisaties zijn over de plannen geïnformeerd en worden meegenomen in het participatietraject.

(Bron: Gemeente Lelystad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 17.11.2023

Ook te lezen via Lelystad Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights