Op woensdag 4 oktober hebben zo’n 50 bewoners met elkaar gesproken over wonen, veiligheid, zorg en welzijn, leren en werk. Dit gebeurde tijdens de eerste bewonersbijeenkomst in de Zuiderzeewijk. De conclusie van de bijeenkomst was dat er een vervolg moet komen om de thema’s uitgebreider te bespreken en om samen te bepalen wie wat kan en wil oppakken. 

Vervolg na 6 weken 
Van de bewoners van de wijk in Lelystad Oost die aanwezig waren, heeft zo’n 90 procent al laten weten om na 6 weken weer aanwezig te zijn. Volgens initiatiefnemer Anna Rijpsma mag dat best een prachtig resultaat worden genoemd. 

Anna Rijpsma had samen met de buurtcommissie de avond voorbereid. De avond bleek een mooie avond te zijn geweest, waarbij kritische en betrokken bewoners met elkaar in gesprek gingen onder leiding van professionals, zoals Centrada, MDF, gemeente Lelystad, Welzijn Lelystad, Volkshuisvestingsfonds, Samen Lelystad Oost.   

Onderwerpen 
De onderwerpen die voorbij kwamen, waren onder meer parkeren, veiligheid, de wens voor een bruisend buurtcentrum, goede kinderopvang in de buurt, werken dichtbij huis, maar ook bijvoorbeeld het kennen van de buren. 

Enthousiast waren de aanwezigen over het initiatief van een buurtcommissie en die te laten functioneren als een platform voor betrokken inwoners. De betrokkenheid van de inwoners is belangrijk, naast het feit dat er ook veel geïnteresseerde en betrokken mensen in de Zuiderzeewijk wonen.

Hans Roozen – wijkcommissie Zuiderzeewijk – heeft aangegeven dat er ook onderwerpen als de rotzooi naast de ondergrondse afvalcontainers en de arbeidsmigranten die in de wijk wonen, voorbij kwamen. Men is behoorlijk tevreden over het groenonderhoud in de wijk.  

Gemeente Lelystad 
Volgens de aanwezige wethouder Annemieke Messelink-Dijkstra is de Zuiderzeewijk een wijk waar men trots op moet zijn. Maar naast trots zijn er ook uitdagingen. Samen met de inwoners bouwt Samen Lelystad Oost aan wijken waar alle bewoners zich veilig en thuis voelen. 

In die wijken kunnen kinderen gezond en veilig opgroeien en hebben ze goed perspectief op leren, werk en wonen. De wethouder was tevreden dat zoveel inwoners gehoor hadden gegeven aan de oproep van de buurtcommissie om het gezamenlijke gesprek aan te gaan. Een gesprek over wat er goed gaat en wat beter kan. Tenslotte is het de oudste wijk van Lelystad.

(Bronnen: Samen Lelystad Oost, Nieuwsbrief Samen Lelystad Oost) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 24.10.2023

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights