LEEUWARDEN – In de wijk Westeinde in Leeuwarden is een vleermuizengrot gebouwd. Op deze manier kunnen de vleermuizen uit de buurt hier hun winterverblijf maken. Het initiatief van de vleermuizengrot komt van de commissie Leefomgeving in Westeinde. De grot is ontworpen en gebouwd door vrijwilligers. Wethouder Evert Stellingwerf heeft op 5 oktober de grot geopend. 

Het behouden van de vleermuizen 
Wethouder Evert Stellingwerf geeft aan dat door het verduurzamen van huizen de holtes en kieren in gebouwen steeds vaker worden dichtgemaakt. Dit is natuurlijk goed voor een lager energieverbruik en een lagere energierekening. Maar op die manier komen er minder verblijfplaatsen voor gebouwgebonden soorten zoals vogels en vleermuizen. Met het mooie initiatief worden de vleermuizen een nieuwe verblijfsplek geboden.  

De vleermuizengrot is voorzien van een thermometer en een hygrometer. Zo kan de ideale temperatuur en de luchtvochtigheid in de gaten worden gehouden. De wethouder geeft ook aan dat de grot niet alleen voor vleermuizen is bedoeld maar ook voor salamanders en kikkers.  
Aan beide kanten van de grot zitten openingen waarin de ijsvogel zich kan nestelen. Stammen en stobben aan de voorzijde van de invliegopening bieden plaats aan de waterfauna. Via een wildcamera kan men van buiten volgen welke dieren in de grot zitten.

Buurtinitiatief 
De commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde is met het initiatief gekomen voor de grot. Het plan is uitgewerkt en tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de medewerkers van de buitendienst van de gemeente Leeuwarden.  
De vrijwilligers en de medewerkers van de buitendienst hebben samen gezocht naar een geschikte locatie. Tevens is daarvoor een uitgebreid vooronderzoek uitgevoerd. Hieruit is het ontwerp gekomen van de grot met afmetingen van 10 meter lang en 1.60 meter hoog. 

Uit eigen middelen is de grot gefinancierd en met een bijdrage van de gemeente Leeuwarden en het Iepen Mienskipsfûns van de provincie. Tijdens de bouw van de vleermuizengrot is samengewerkt met leerlingen van de VMBO school Aeres. De school blijft in de toekomst betrokken bij het project. 

Iepen Mienskipsfûns
Dit is een fonds van de provincie Friesland waarmee geld beschikbaar werd gesteld om projecten van inwoners verder te helpen. Dit zijn projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, een dorp of een eiland. Hierbij valt te denken aan projecten op het gebied van cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. Hierbij gaat het om ideeën die de leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van de provincie.  

Het Iepen Mienskipsfûns 2020 – 2021 -2022 – 2023 is voor dit jaar afgelopen en gesloten. Het zal dit jaar ook niet meer open gaan. De Provinciale Staten zullen rond de jaarwisseling een besluit nemen over een eventueel nieuw Iepen Mienskipsfûns. 

De vleermuis 
Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die kunnen vliegen. In Nederland zouden zo’n 18 verschillende soorten vleermuizen voorkomen. Elke soort heeft andere kenmerken. De meest voorkomende vleermuis is de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus). Dit is tevens de kleinste soort in Nederland. 

(Bronnen: Gemeente Leeuwarden, Provincie Friesland, Natuurmonumenten) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 06.10.2023

Ook te lezen via Dagblad Leeuwarden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights