HELMOND – Voor de ontwikkeling van de slimme woonwijk Brainport Smart District (BSD) moet de gemeente Helmond een nieuwe koers gaan varen. Zoals het er nu uitziet, zal de wijk minder innovatief worden en zullen er meer betaalbare woningen gebouwd gaan worden. In de komende maanden zal de gemeente een nieuw plan uit gaan werken. Dit zal gebeuren met de bij de wijk betrokken partners en de huidige bewoners. 

Koerswijziging vanwege extra kosten 
Volgens wethouder Arno Bonte is de aanleiding van de koerswijziging voor de slimme woonwijk een doorberekening van de exploitatie geweest. Deze lijkt veel duurder uit te pakken dan waar eerder rekening is gehouden. Volgens de wethouder zou het de gemeente tientallen miljoenen extra gaan kosten als Helmond op dezelfde voet doorgaat. Daarom is een nieuwe koers noodzakelijk. Voor de gemeente blijft wel het doel een duurzame wijk te ontwikkelen,  maar men gaat wel op zoek naar meer praktisch toepasbare innovaties om dit doel te bereiken. 

Aan de slimme wijk BDS wordt al sinds 2016 gewerkt. Het is een duurzaam woonconcept, een soort proeftuin voor innovatieve mogelijkheden. Het is een concept waarbij experimenteren en ‘learning by doing’ tezamen gaan. Tot op dit moment zijn er 52 circulaire verplaatsbare woningen geplaatst. Binnenkort worden 23 zelfbouw initiatieven gestart. Dit gebeurt op het 40 Kavellab, een gedeelte van het BSD-terrein waar zo’n 2.000 woningen moeten komen.  

Een nieuw bestemmingsplan voor de wijk is in 2022 in procedure gebracht. Ondertussen zijn er een aantal ontwikkelingen geweest die vragen om een herbezinning van het totale woonconcept. De doorrekening van het bestemmingsplan en de precisering van de inrichting van de wijk hebben laten zien dat het tekort op de gemeentelijke grondexploitatie zal stijgen bij het eerder gekozen concept. Eerder werd al rekening gehouden met een negatief resultaat van 35 miljoen euro en als het beleid niet aangepast zou worden, zou het tekort oplopen tot mogelijk 67 miljoen euro. Dit zou samenhangen met veranderingen op de woningmarkt en de gestegen rente.  

Nieuwe koers, sociaal en duurzaam 
Het hoge ambitieniveau op het vlak van innovaties in de wijk kan alleen maar plaatsvinden via innovatiegelden. Daarbij had de gemeente gerekend op 20 miljoen euro vanuit het Nationaal Groeifonds, maar het zal waarschijnlijk op minder dan 10 miljoen euro uitkomen.  

De wethouder is van mening dat dit vraagt om een scherpe keuze en dat is een nieuwe koers voor het BSD-gebied. Er zal een plan komen wat zo veel mogelijk vasthoudt aan een wijk, die het wonen en leven van de toekomst vorm zal geven, maar waarbij grote risico’s worden voorkomen. Daarnaast wil de gemeente invulling geven aan de groeiende vraag naar betaalbare woningen. Volgens de wethouder wordt de koers verlegd van een innovatieve proeftuin naar het praktisch realiseren van een betaalbare, sociale en duurzame woonwijk. 

De komende maanden zal de gemeente Helmond het gesprek aangaan met alle betrokken partijen. Hierdoor wil men gezamenlijk zoeken naar een zo goed mogelijke balans tussen betaalbare woningbouw, realisatiekracht, innovatieve mogelijkheden én een acceptabel financieel plaatje voor de gemeente. Uiterlijk in februari wil het college de knoop doorhakken over de nieuwe invulling van het gebied.  

(Bron: Gemeente Helmond) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 11.10.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights