HEERENVEEN – Volgens het college heeft de gemeente Heerenveen een sluitende begroting voor 2024. De daaropvolgende 3 begrotingsjaren laten een negatief saldo zien. De financiële positie van Heerenveen ziet er vanaf 2025 niet rooskleurig uit. 

Zwarte cijfers in 2024
Wethouder Financiën van de gemeente Heerenveen, Hedwich Rinkes, weet te melden dat de gemeente de komende jaren nog zwarte cijfers kan schrijven, maar daarna niet meer. Dit is ontstaan onder meer doordat de gemeente geld heeft geleend voor grote projecten en dat kost meer door de gestegen rente. Tevens is door de inflatie de prijs voor arbeid en materialen veel hoger geworden. Ook geeft Heerenveen aan dat voor veel taken die uitgevoerd worden, structureel minder geld wordt ontvangen van het Rijk.   

De optelsom maakt dat de gemeente Heerenveen de komende tijd minder te besteden heeft. Volgens de wethouder moet de gemeente de uitgaven aanpassen aan de inkomsten om het financiële perspectief weer gezond te laten zijn. Zoals bij elke burger geldt het ook voor de gemeente: er kan niet meer uitgegeven worden dan er in de huishoudportemonnee zit. Voor de gemeente betekent dit dat ze naast de aangekondigde bezuinigingen, maatregelen gaat ontwikkelen die voor een structurele verbetering moeten gaan zorgen.

Gemeentefinanciën onder druk 
De ontwikkelingen – internationaal en economisch – gaan ook niet aan Heerenveen voorbij. Noem de oorlog in Oekraïne, hoge energieprijzen en oplopende inflatie. Ze zorgen voor onzekerheid en leiden tot minder koopkracht en meer armoede onder de inwoners van de stad. En dat heeft weer invloed op de ondernemers. Natuurlijk heeft de gemeente hier oog voor en is zich ervan bewust dat ook de gemeentelijke financiën hierdoor worden geraakt. 

De inflatie wordt gedeeltelijk gecompenseerd door het Rijk. In juli heeft de gemeenteraad het meerjarenperspectief goedgekeurd, echter sindsdien is de situatie voor de jaren ná 2024 verder verslechterd. Ook de gemeente Heerenveen spreekt over zogenaamde Ravijnjaren, die al bekend waren. Tijdens deze jaren laten de effecten van de onzekerheid van de bijdragen van het Rijk aan de inkomstenkant een gat in de begroting zien. De situatie zal verder verslechteren door de verder stijgende rente op de kapitaalmarkt en de oplopende inflatie. Daarbij helpt het niet dat het kabinet demissionair is en dat de formatie mogelijk lang zal gaan duren. Hierdoor zal de financiële onzekerheid toenemen. 

Werken aan duurzaam herstel 
De gemeente heeft eerder dit jaar al een besluit genomen over maatregelen die een structureel begrotingstekort moeten voorkomen. Hierbij valt te denken aan maatregelen om de oplopende kosten van de Wmo naar beneden te brengen en de legeskosten kostendekkend te maken. Tevens wil men werken bij de uitvoeringskosten van Rijkstaken om binnen het budget te blijven. 

Het college heeft de gemeenteraad, naast de aangekondigde ombuigingen en bezuinigingen, maatregelen voorgesteld om het oplopende begrotingstekort vanaf 2025 te keren en die zorgen voor structurele verbetering. Hierbij gaat het onder meer over onderzoek naar uitgaven in relatie tot de inkomsten van het Rijk. Tevens wordt gekeken naar andere gemeenten. Daarnaast wordt er ook gekeken naar ‘Specifieke Uitkeringen’ (SPUK) van het Rijk. De gemeenteraad bespreekt de begroting in haar vergadering van 9 november en neemt dan mogelijk hierover een besluit. 

(Bron: Gemeente Heerenveen) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 05.10.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights