ALKMAAR – De begroting voor 2024 is door het college van burgemeester en wethouders in Alkmaar vastgesteld. Het college heeft de begroting voorgelegd aan de gemeenteraad. Ondanks de hoge inflatie weet het college de gemeentelijke belastingen voor de inwoners van Alkmaar laag te houden. 

Coalitieakkoord
Naast het laag houden van de gemeentelijke belastingen, houdt het college vast aan de ambities van het coalitieakkoord en de gewenste meer open stijl van besturen. Daarnaast zullen cultuur- en sportvoorzieningen op hoog niveau blijven én bereikbaar voor alle inwoners, zowel voor jong als oud, meer of minder bedeeld. Het college geeft ruim baan voor de woningbouw aan kansrijke projecten in Alkmaars Kanaal.  

Sluitende begroting 
Het coalitieakkoord “Vertrouwen in Alkmaar, verschil mag er zijn” – van de partijen D66, OPA, BAS, VVD, CDA, SPA – hecht aan een degelijk financieel beleid: een sluitende begroting, kostendekkende tarieven en gemeentelijke belastingen die enkel de reguliere inflatie volgen. 
De opgave voor de begroting 2024 was groot. Door autonome ontwikkelingen en het nieuw beleid uit het coalitieakkoord was er een opgave van een kleine 30 miljoen euro. 

Ondanks deze serieuze opgave en de hoge landelijke inflatiecijfers, heeft het college een sluitende begroting kunnen presenteren waarbij de onroerendezaakbelastingen (OZB) maar iets is bijgesteld, slechts met 4.2 procent. De tarieven voor de gemeentelijke dienstverlening zijn wel kostendekkend gemaakt, maar dat is wel gebeurd in lijn met de redelijkheid volgens het coalitieakkoord. 

Wethouder Financiën Christian Schouten geeft aan dat de gemeente alert en kritisch moet blijven. Het Rijk heeft in de miljoenennota nog steeds een bezuiniging voor alle gemeenten opgenomen van 3 miljard euro vanaf 2026. De wethouder is van mening dat het de komende jaren spannend zal worden, als die bezuiniging niet van tafel gaat. 

Ambities Coalitieakkoord
Voor de noodzakelijke woningbouw heeft het college zich gericht op kansrijke projecten in het Alkmaars Kanaal. Daarmee komen er meer betaalbare en duurzame woningen voor de inwoners van Alkmaar. Doordat het college zich meer focust op kansrijke projecten, betekent dat het college gaat voor kwaliteit boven kwantiteit. 
Hierbij valt te denken aan een mooi groen stadspark voor de leefbaarheid, het klimaat en ruimte voor voorzieningen op het gebied van cultuur en sport. Dat versterkt de kwaliteit van de stad en schept de kracht voor een aantrekkelijke woon- en werkgemeente, nu en in de toekomst. 

Voor de dorpen komt er een Dorpenagenda, waar iedereen aan kan deelnemen. Deze open bestuursstijl kenmerkt het college. Samen én in een open gesprek op zoek gaan naar oplossingen voor toekomstbestendige dorpen en het behoud van het landelijk gebied. Dit ‘samen’ en vanuit ieders mogelijkheden deelnemen aan de samenleving is ook de motivatie achter de op te stellen Seniorenagenda. De gemeente is van mening dat de groeiende groep senioren extra aandacht verdient, zodat de senioren zo lang als mogelijk volwaardig kunnen meedoen in de samenleving.  

Tevens is voor het college van belang dat het vooral de inwoners zelf hun toekomst gaan bepalen en dan ook mede invulling geven aan de huidige ambities. Hierdoor krijgen Alkmaarders meer zeggenschap en verantwoordelijkheid. De gemeente gaat uit van zelfredzaamheid van de inwoners waar het kan en hierbij zorgt ze voor een helpende hand waar het nodig is. Uitgangspunt is dat het college luistert naar de inwoners en ondernemers, waarbij ze – meer dan in het verleden – zich dienstbaar en faciliterend opstelt en open staat voor de feedback. Met andere woorden: het college is zichtbaar, benaderbaar en oplossingsgericht.   

(Bronnen: Gemeente Alkmaar, alkmaar.nieuws.nl) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 29.09.2023

Ook te lezen op Alkmaars Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights