UTRECHT – In de gemeente Utrecht is de campagne ‘Unbox jezelf’ van start gegaan. De campagne is om aandacht te krijgen voor mentale gezondheid onder jongeren tussen de 14 en 24 jaar. De gemeente wil met de campagne het thema mentale gezondheid onder jongeren bespreekbaar maken. Mensen die om jongeren heen staan worden gewezen op hun rol om de jongeren te helpen als het nodig is. 

Start Campagne 
Volgens wethouder Volksgezondheid en Onderwijs, Eelco Eerenberg, staat de mentale gezondheid van jongeren onder druk. Uit onderzoeken in Nederland, en ook in Utrecht, blijkt dat 20 procent van de jongeren tussen de 16 en 25 jaar last heeft van somberheid en angst. Tevens heeft ruim 50 procent last van prestatiedruk en stress. De gevolgen van de pandemie veroorzaakt door het SARS-CoV-2 virus (Corona) en de toenemende zorgen over het klimaat en de toekomstzekerheid spelen hierbij een negatieve rol. 

Dit is echt een groot probleem, waar de gemeente middels de campagne aandacht voor vraagt. Utrecht wil de jongeren laten weten dat het van belang is dat men met leeftijdsgenoten of een (ander) vertrouwd persoon praat als het even iets minder gaat. Dit zijn zaken van het leven en de jongeren staan hier niet alleen in. Daarom zegt de gemeente Utrecht ook dat de jongeren er over moeten praten, zeggen wat er speelt en ook met anderen moeten praten als ze denken dat het niet goed gaat met die persoon.  

Unbox jezelf 
Met het lanceren van de campagne ‘Unbox jezelf’ en ‘Unbox een ander’ wil de gemeente Utrechtse jongeren er bewust van maken dat het normaal is als men zich af en toe niet goed voelt en dat men daarover mag praten. Praten is nuttig om uiteindelijk ernstige problemen te voorkomen en de vraag naar professionele ondersteuning te verminderen. In de campagne gaat het naast de mentale gezondheid van jongeren in het algemeen ook over prestatiedruk en eenzaamheid. 

Jongeren worden gewezen – via www.utrecht.nl/unboxjezelf – naar tips en laagdrempelige vormen van ondersteuning in de stad. De ondersteuning is erop gericht om de mentale gezondheid van jongeren te bevorderen en plekken aan te geven waar jongeren terechtkunnen.  

Vanaf 27 september is de campagne in Utrecht te zien via social media en op abri’s in de stad. Tevens worden aan scholen en andere partners gevraagd om de campagne zichtbaar te maken en er aandacht voor te vragen. Daarnaast wordt een toolbox gemaakt met en voor scholen en hun kernpartners om de mentale gezondheid van jongeren op school bespreekbaar te maken. 
Bij de keuze van het ontwerp van de campagne zijn jongeren direct betrokken. Tijdens 2 sessies zijn beelden en teksten verfijnd. Daarnaast is het onderwerp voorgelegd aan jongeren op straat en op de UITmarkt. 

Het begrip ‘Unboxing’ is bij jongeren bekend en de reacties op de campagne zijn in het algemeen positief. Jongeren vonden het een goed en belangrijk thema om aandacht aan te besteden. Tevens vonden ze de beelden en teksten goed passend. 
De aftrap van de campagne was in het St. Bonifatiuscollege en gebeurde door wethouder Eerenberg. Hier werd de ‘campagnebox’ van  kunstenares Katinka Kuipers onthuld. De campagnebox is het symbool van de campagne en wordt ingezet bij de verdere uitrol van de campagne.

(Bron: Gemeente Utrecht) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek

© Khamakar News Agency / 28.09.2023

Ook te lezen op Dagblad Utrecht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights