Verbinding is niet vanzelfsprekend, maar vraagt blijvende aandacht en inzet van ons allemaal. Dat stond in de troonrede die dinsdag door de Koning in Den Haag werd uitgesproken. Het college van Gedeputeerde Staten onderschrijft dit: ‘Samen maken we Flevoland’. Vanwege de demissionaire status van het kabinet ontbreken grootschalige plannen in de miljoenennota 2024.

Evengoed benadrukt het college dat een vitale samenleving, waar in Flevoland aan gebouwd wordt, vraagt om goede bereikbaarheid. De aanleg van de Lelylijn en IJmeerverbinding zijn hiervoor cruciaal waardoor de belasting van het spoor tussen Almere en Amsterdam wordt verkleind.

Samen wordt Flevoland gemaakt
Flevoland erkent de kansen en uitdagingen die er de komende jaren liggen. Het college van Gedeputeerde Staten vindt het belangrijk dat juist in deze onzekere tijden de inwoners van Flevoland zich gehoord en gesteund voelen: “Wij zijn van en voor álle Flevolanders”. De provincie doet het niet alleen, een sterke regio vraagt om een krachtige samenwerking tussen medeoverheden, kennisorganisaties, het bedrijfsleven en de inwoners van Flevoland.

Samen worden afspraken gemaakt over natuur, infrastructuur, cultuur, sport en goede gezondheidszorg, zodat iedereen in Flevoland kan wonen in een veerkrachtige en groene leefomgeving. Het is belangrijk dat een ieder vanuit de eigen rol werkt aan een weerbare samenleving waarin mensen een stevige basis vinden.

Bereikbaarheid
De Lelylijn is meer dan een nieuwe spoorlijn. De aanleg van een goede verbinding tussen de Randstad, Flevoland en Noord-Nederland is van groot belang om de werkgelegenheid en economie in de regio te stimuleren. Ook biedt de Lelylijn kansen voor extra woningbouw, omdat deze locaties goed te bereiken zijn met een snelle OV-verbinding.

Daarnaast is voor de verdere ontwikkeling van Almere Pampus de realisatie van de IJmeerverbinding voor meerdere soorten vervoer essentieel. Het College benadrukt daarom het belang dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze verbinding opneemt in het meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport.

De provincie stapelt geen stenen, maar bouwt een samenleving
Er komen de komende dertig jaar meer mensen in Flevoland wonen. Flevoland moet daarom veel nieuwe huizen bouwen. Dit wordt gedaan in huidige steden en dorpen of in de buurt daarvan. Deze transities hebben een impact op de ruimte in Flevoland. 

Flevoland houdt van de open ruimte en de unieke opbouw van elk dorp. Dit moet ook zo blijven voor volgende generaties. De groei van het aantal woningen is onlosmakelijk verbonden met een minstens evenredige uitbreiding van voorzieningen en werkgelegenheid. Dat vraagt om goede bereikbaarheid, het wegennet én openbaar vervoer, waarbij veiligheid en voorzieningen op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn op orde zijn of komen.

Flevolands tintje
Prinsjesdag had dit jaar een Flevolands tintje omdat kamerheer Harry Dijksma de Koning begeleidde in de koninklijke rijtoer. Kamerheren ondersteunen en adviseren de Koning in hun regio. Ieder jaar wordt de Koning door een andere kamerheer begeleid en dit jaar was het de beurt aan de kamerheer in de provincie Flevoland.

(Bron: Provincie Flevoland) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 20.09.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights