In maart van dit jaar gaf de gemeente Lelystad aan dat 7 initiatiefnemers en 3 overheden een verkenning starten om in deelgebied West in Flevoland windmolens gesaneerd kunnen worden. Dit plan zou dan gaan om saneren in ruil voor veel minder turbines met meer vermogen. In maart werd een intentieovereenkomst getekend midden in het gebied waar het windplan gerealiseerd zou moeten worden.  

Windplan West 
Volgens de initiatiefnemers van het Windplan West hebben de Provinciale Staten in april geweigerd om extra windmolens in het gebied toe te staan. Dat betekent voor de initiatiefnemers dat het windpark niet langer haalbaar is en er daarom mee stoppen.   

In 2016 heeft de provincie Flevoland 4 gebieden aangewezen voor grootschalige productie van windenergie. Drie van deze gebieden hebben de plannen ontwikkeld, te weten de windplannen Zeewolde, Blauw en Groen. Windplan West zou voorlopig het laatste grote windplan zijn dat ontwikkeld kon worden. 

Gewijzigde opvattingen
In juli hebben de initiatiefnemers aan de provincie een brief gestuurd en daarin aangegeven dat de intentieovereenkomst wordt opgezegd. Men gaf aan dat er waarschijnlijk gewijzigde provinciale politieke opvattingen zijn ontstaan. 

De brief is vorige week doorgestuurd naar de Provinciale Staten. De 7 initiatiefnemers hadden de Vereniging Windplan West opgezet. De 7 zijn ENGIE Energie Nederland, EWI Windpark, HeijBro, Vereniging Solitaire Windmolen Eigenaren, Wageningen University & Research, Wilava Holding en Windshare West.

Voorheen heeft het een tijd lang geleken dat het niet ging lukken voor het deelgebied een rendabel windplan te maken, maar de Vereniging Windplan West en de 3 overheden hebben eind vorig jaar toch kansen gezien.

Energieneutrale provincie  
De opzet voor de ontwikkeling van Windplan West was om belangrijke doelen te kunnen halen. Zo was het doel om Flevoland energieneutraal te maken vóór 2050. Tevens waren er afgeleide doelen, zoals saneren van windmolens en een bijdrage aan nationale klimaatafspraken. 

Het saneren van windmolens zou meer energie op moeten leveren met minder windmolens. In het Klimaatakkoord zijn de afspraken vastgelegd, met als stip op de horizon, 70 procent hernieuwbare energie en 55 procent CO2-reductie in 2030. 

Extra molens in IJsselmeer 
De vereniging had om meer molens in het IJsselmeer bij Lelystad Noord gevraagd, daar anders het project niet rendabel te maken zou zijn. In de Staten was in april besloten dat er alleen maar windmolens mogen komen voor het gebied van Windplan West. 

De vereniging is van mening dat er hoogspanningskabels en een vliegroute van Lelystad Airport door het gebied gaan. Volgens het plan zouden 45 molens vervangen worden door 10 grotere.   

De provincie kan niet voldoen aan de doelstellingen voor windenergie, vastgelegd in de Regionale Energiestrategie van 2021, zonder dat kleine windmolens vervangen zijn door grotere. Daarom gaat de provincie in gesprek met de gemeente Lelystad. 

(Bronnen: Gemeente Lelystad, Ventolines, Omroep Flevoland) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 16.09.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights