DEN HAAG – In 2020 had het kabinet ‘berekend’ dat er zo’n 4.5 miljard naar fossiele subsidies zou gaan. Ondertussen hebben milieuorganisaties zelf berekend, dat het getal van het kabinet van geen kanten klopt en dat het eerder in de buurt zou liggen van 37.5 miljard euro. Naar nu blijkt uit gelekte stukken van de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, dat het zelfs tussen de 39.7 en 46.4 miljard euro zal liggen. 

Belastingvoordelen 
Op de social media volgen de gegevens steeds sneller na elkaar. Zo kwam de Klimaatcoalitie op Instagram met het bericht en ook NOS heeft het erover. Nederland zou veel meer belastingvoordelen geven aan bedrijven voor het gebruik van olie, gas en kolen. Meer dan gedacht, daar de fossiele sector tussen 39.7 en 46.4 miljard euro subsidie krijgt. En dit is een bedrag dat jaarlijks wordt meegenomen in de berekeningen. Het zal voor de heer Jetten al niet meevallen, maar zeker ook voor het volgende kabinet zal het een enorme opgave zijn om deze fossiele subsidies af te bouwen. 

Natuurlijk zijn er flinke discussies over de toepassing van de fossiele subsidies. Deze subsidies zijn regelingen die het gebruik van fossiele brandstoffen voordelen geven. Dit gaat in de trant van: des te meer men gebruik maakt van olie, gas of kolen, hoe vaker men minder belasting hoeft te betalen.     
Hierbij valt te denken aan (grote) staalbedrijven, binnenscheepvaart, glastuinbouw, kolencentrales en olieraffinaderijen. 

Maar het wordt steeds duidelijker door de acties van klimaat- en milieuorganisaties, zoals Extinction Rebellion, die wijzen op het gebruik van de fossiele subsidies en de gevaren van fossiele brandstoffen. 
Natuurlijk ziet het kabinet best wel in, dat het afbouwen van deze subsidies harstikke hard nodig is, maar het gaat gewoon veel te langzaam. Deze subsidies en de toepassing van fossiele brandstoffen moeten afgebouwd worden om de klimaatdoelen te halen en de opwarming van de aarde tegen te gaan. Door de toepassing van fossiele subsidies zal de toepassing van schone energie relatief duur (der) blijven.  

Het gaat er nu alleen om wat er gaat gebeuren. Minister Jetten wilde eerst alles in kaart brengen. Maar daar is nauwelijks tijd voor. In 2009 was er al sprake van dat het kabinet wat zou gaan doen. Echter de fossiele subsidies zijn sinds dat moment alleen maar gestegen. En elke keer komen er cijfers naar buiten, die weer hoger liggen dan de vorige keer. 

Daarom wordt er gedemonstreerd door onder meer Extinction Rebellion, daar er geen tijd meer is voor een nieuw klimaatakkoord. En het aantal bezetters bij de A12 zal alleen maar toenemen. Voordat er een nieuw klimaatakkoord is, is Nederland al weer minimaal een jaar verder. Dat kan niet meer, het is nu 5 over 12. 

De rechter in de Urgenda Klimaatzaak heeft de uitspraak gedaan dat er een reële dreiging is voor een gevaarlijke klimaatverandering. Door deze verandering kan er een ernstig risico ontstaan dat de huidige generatie het niet meer zal overleven. Hieruit moet de overheid de verplichting halen om de inwoners van Nederland (en voor alle aardbewoners) bescherming te bieden tegen deze reële dreiging.
De Klimaatcoalitie heeft een Klimaatplan opgesteld. Dit plan richt zich op het beperken van CO2-uitstoot om klimaatopwarming te voorkomen. Tevens moeten aangedragen oplossingen worden geïmplementeerd. 

(Bronnen: NOS, De Klimaatcoalitie (+ Instagram) Extinction Rebellion Nederland, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 16.09.2023

2 gedachte over “Belastingvoordelen aan bedrijven veel groter dan verwacht”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights