CASTRICUM – Eind 2018 heeft de gemeente Castricum zo’n 3.5 hectare grond langs de Provincialeweg Limmen – Uitgeest gekocht van de provincie Noord-Holland. In 2019 werd besloten om er een wandelpad aan te leggen. Vandaag de dag zijn er plannen ontwikkeld om het gehele gebied te ontwikkelen, met waterberging en veel nieuwe bomen. In de vergadering van de gemeenteraad is op 7 september gesproken over de plannen. 

Plannen
De opzet is dat het wandelpad, parallel aan de N203, een onderdeel wordt van het gehele plan. In de plannen is opgenomen dat het pad een lengte moet krijgen van ruim 1.2 km. Het wandelpad moet gaan lopen vanaf het Park Noord-End, langs de voetbalvelden van FC Castricum, zodat het einde bij de volkstuintjes zal zijn. Daarnaast zal het nieuwe wandelpad aansluiten op de bestaande wandelpaden, waardoor één aansluitende recreatieve wandelroute ontstaat om de kern van Castricum heen. 

Vanuit de herplantplicht zal de gemeente vooral veel bomen planten. Eind augustus is het college akkoord gegaan met de plannen voor de inrichting van een natuurgebied aan de noordoostelijke rand van Castricum. De planning is dat in november 2023 de werkzaamheden zullen starten.  
Op 11 juli jl heeft het college een vervolgbesluit genomen – op de plannen van 2019 – met betrekking tot de financiering. Bij de transactie met de provincie van 2018 gaf de provincie haar wens aan om een wandelpad aan te leggen. 

Naast het wandelpad werd in de plannen een natuurterrein opgenomen, waarvan het wandelpad een integraal onderdeel moet zijn. Dit natuurterrein omvat water en (moeras) bos. Door dit plan wordt voldaan aan de doelstelling van het coalitieakkoord om jaarlijks 500 bomen aan te planten en tevens de eventuele bomenkap bij de realisatie van het zwembad te compenseren. 

In juli is een inloopbijeenkomst geweest; hieruit is naar voren gekomen dat het plan op één onderdeel aangepast zou worden. Het betreft de toevoeging van een waterstructuur om het historische Oer-IJ karakter van het gebied te behouden en te ondersteunen. Volgens het college kan de groenontwikkeling gedekt worden uit de lopende begroting. 

Echter het wandelpad was nog niet opgenomen in de begroting en daarom is de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met de begrotingswijziging. De stukken aan de gemeenteraad geven aan dat de kosten volgens de offerte voor de realisatie van het wandelpad en natuurgebied zo’n 374.000 euro zullen zijn. 
Tevens is apart aangegeven dat de kosten voor het wandelpad zo’n 70.000 euro zullen bedragen. De gemeente heeft nog een subsidieaanvraag gedaan van bijna 67.000, die inmiddels is goedgekeurd. 

(Bronnen: Gemeente Castricum (+ Instagram), Gemeenteraad Castricum) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek

© Khamakar News Agency / 08.09.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights