Gemeente Lelystad, Unigolf en alle belanghebbende partijen met uitzondering van Stichting Burgerinitiatief Golfpark hebben in een gezamenlijk overleg draagvlak gevonden voor de toekomst van het Flevo Golfresort. Het overleg vond plaats naar aanleiding van een motie van de raad om uit de impasse rond het Flevo Golfresort inclusief golfbaan te komen.

Het doel van de bijeenkomst was om alle belanghebbende partijen bij elkaar te brengen. Het gaat om ‘Unigolf’, ‘Golfclub Flevoland’, ‘Bewonersvereniging Golfpark’, ‘Bewonersvereniging Flevo Golf Resort’, ‘Stichting Burgerinitiatief Golfpark’ en ‘Flevo Golf Resort en andere belanghebbenden’.

Tijdens het overleg werden de partijen geïnformeerd over de stand van zaken en in staat gesteld de eigen variant/ideeën aan elkaar toe te lichten en constructief te reflecteren op de variant/ideeën van de anderen. Het overleg heeft ertoe geleid dat onder alle belanghebbende partijen, met uitzondering van de Stichting Burgerinitiatief Golfpark, draagvlak is gevonden voor de verdere uitwerking van één variant.

Partijen zijn verheugd dat er een oplossing in zicht lijkt die de impasse kan doorbreken. Omdat alle belanghebbende partijen op één na voorstander zijn van het verder uitwerken van de voorgestelde oplossing, is afgesproken dat de voorstanders samen verder optrekken om te kijken of de oplossing definitief haalbaar is.

Kansrijke variant
Het gaat om een variant waarbij de ruimte van de 18 holes golfbaan in stand wordt gehouden, de buitenruimte, golfbaan en het clubhuis aan de gemeente worden overgedragen en er beperkt woningbouw plaatsvindt in het noordelijke gedeelte van het Flevo Golfresort.

“Er is een kansrijke variant besproken. Alle partijen op één na kunnen zich hierin vinden”, aldus wethouder Piet van Dijk. “Met dit resultaat ga ik graag naar de gemeenteraad. In overeenstemming met een eerdere toezegging zal ik de raad zo spoedig mogelijk inhoudelijk informeren over het proces en de verschillende onderzochte varianten. De raad kan dan een gewogen besluit nemen over de verdere uitwerking van de voorgestelde oplossing.”

Als de raad akkoord is met de voorgestelde richting gaat de gemeente voor de verdere uitwerking van de oplossing in gesprek met elke afzonderlijke belanghebbende partij om recht te doen aan alle belangen en uiteindelijk te komen tot een definitief haalbaar voorstel aan de gemeenteraad. De gemeente zal Stichting Burgerinitiatief Golfpark daarbij blijven betrekken.

(Bron: Persbericht Gemeente Lelystad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 06.09.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights