Het is mogelijk dat men de normen van traditionele werving en selectie wil doorbreken om een positieve impact zal hebben op de organisatie. Misschien is men wel op zoek naar effectieve strategieën om voordelen te verminderen en gelijke kansen te bevorderen. Mocht men meer willen weten, dan kan de Masterclass ‘Ontdek de sleutel tot een inclusieve en diverse werkplek’ steun en informatie geven. 

Lelystad Akkoord 
Het Lelystad Akkoord is een samenwerking van overheid, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het doel is om een inclusieve arbeidsmarkt te creëren. Dat wil zeggen dat er niemand aan de kant blijft staan en er ruimte is voor ieders talent.

Hierbij hoort ook dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen. De Inclusieve Arbeidsmarkt geeft de mogelijkheden aan mensen om zoveel mogelijk en duurzaam mee te doen. Hierbij wordt niet gekeken naar beperkingen, maar naar mogelijkheden.

Eigen Sociaal Economisch Akkoord 
Lelystad werkt aan een eigen sociaal economisch akkoord, het zogenoemde ‘Lelystad Akkoord’. Op de site wordt aangegeven dat het Lelystad Akkoord aan de slag is gegaan om met overheid, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen te werken aan een zogenoemde ‘inclusieve arbeidsmarkt’. 

Hierbij blijft niemand aan de kant staan en is er ruimte voor ieders talent op de arbeidsmarkt. Om dit te kunnen realiseren is een goed opgeleide beroepsbevolking nodig en een adequaat onderwijsaanbod dat aansluit op de behoeften van het bedrijfsleven. 

Masterclass
In de huidige maatschappij moeten diversiteit en inclusie cruciaal zijn voor succesvolle organisaties. Hierbij is het van groot belang om bewust te worden van vooroordelen, die onbewust onze besluitvorming (kunnen) beïnvloeden.  

Bedrijven worden door de komende nieuwe wet ‘Toezicht gelijke kansen, werving en selectie’ verplicht hierop goed beleid te voeren. Daarom is de Masterclass en training bedoeld van 12 september. 

In de training wordt een beeld gegeven van de nieuwe wetgeving en wordt inzicht geboden in de impact van de vooroordelen. Daarnaast worden professionals geholpen bij het ontwikkelen van de juiste vaardigheden om de uitdagingen aan te gaan.  

Om mee te doen aan de Masterclass is het belangrijk om zich even aan te melden via mail info@lelystadakkoord.nl . De inloop is vanaf 15.00 uur, waarna van 15.15 tot 16.30 uur de Masterclass wordt gegeven op de locatie Werkbedrijf Lelystad, Vaartweg 67, Lelystad. 

(Bronnen: Lelystad Akkoord, Nieuwsbrief Masterclass, lelystad.nieuws.nl) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 05.09.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights