Begin van het jaar werd in Amsterdam al gemeld dat er veel aandacht werd gegeven – zowel in de politiek als in de media – aan de gevolgen van de arbeidskrapte op de kwaliteit van de kinderopvang. Bestuurders, kinderopvangorganisaties en ouders deelden toen de zorgen over de kwaliteit. Ook de GGD Amsterdam sloot zich hierbij aan. 

Kwaliteit 
Het bleek zelfs zo dat de Inspectie Kinderopvang meldde dat de tekorten aan vast personeel invloed had op de organisatie en de kwaliteit in de regio. Organisaties zouden regelmatig voor keuzes staan om zowel kwaliteit te kunnen bieden als de continuïteit. 

Juist in dit soort tijden is het van groot belang om voldoende kwaliteit te behouden, gaf de GGD Amsterdam aan. Op het moment dat de kwaliteit onder druk komt te staan, is het belangrijk om hier goed toezicht op te houden. 

Personeelstekorten kinderopvang 
November 2022 gaf het UWV aan dat er ook in Flevoland personeelstekorten zijn in de kinderopvang. Tevens werd er gemeld dat tekorten in de kinderopvang effect hebben op andere sectoren. 

Zoals bekend is, is de kinderopvang voor veel ouders een of misschien wel de belangrijkste randvoorwaarde om (weer) te kunnen werken. Op dat moment stonden er in heel Flevoland ruim 150 vacatures open voor medewerkers kinderopvang. 

Landelijk was op dat moment het tekort zo’n 5.000 medewerkers. Steeds vaker moesten kinderopvangorganisaties een of meerdere groepen sluiten omdat er niet genoeg medewerkers waren. Waarschijnlijk zal het tekort oplopen tot 7.000 medewerkers in 2031. 

Aanhoudende personeelstekorten 
GGD Flevoland heeft laatst aangegeven dat er in provincie zo’n 100 vacatures openstaan voor personeel in kinderopvang en buitenschoolse opvang (bso). Met name is het een probleem op het gebied van pedagogische medewerkers. 

Volgens de gegevens zouden er in Flevoland ongeveer 250 kinderopvangplaatsen zijn en 230 bso’s. Op elke plaats moet minimaal één medewerker aanwezig zijn die gekwalificeerd is. Een grotere organisatie moet ook meer medewerkers hebben. 

Een stagiaire daarnaast kan alleen aan de slag als er een pedagogisch medewerker in de buurt is. Tekort aan personeel kan onveilige situaties veroorzaken. Hierbij zouden problemen kunnen ontstaan als te weinig aandacht, vergeten van de medicatie. 

Onaantrekkelijke sector 
Het is niet helemaal duidelijk waarom de tekorten zijn ontstaan. Dit kan doordat de sector niet aantrekkelijk genoeg is voor jongeren, maar ook dat de opleiding niet interessant genoeg zou zijn. Tevens is het zwaar werken, men is de hele dag met kinderen bezig.  

Vanaf 2025 zou kinderopvang gratis worden, maar dit is 2 jaar uitgesteld. Echter, de sector geeft aan dat gratis opvang tot nog meer tekorten zou leiden. Met een overbelast systeem zou dit nog meer onveilige situaties geven.

(Bronnen: GGD Amsterdam, Almere Zaken, Omroep Flevoland) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 04.09.2023  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights