DUIVEN – De gemeente Duiven gaat het stationsgebied opknappen. Dit zal geen complete renovatie worden, maar een aanpassing per plaats waar het kan en waar het nodig is. Hierbij gaat het onder meer over het feit dat voetgangers sneller en veiliger door het gebied kunnen. Tevens wil de gemeente kijken naar aanpassingen om het minder warm te maken in de zomer en het beter opslaan van regenwater. 

Routeaanduiding via bomen en struiken 
De bedoeling van het plan is dat met bomen, struiken en borders met vaste planten logische routes gaan ontstaan. Dit is speciaal bedoeld voor voetgangers en fietsers. Met het plan wil de gemeente dat er minder last ontstaat voor fietsers en voetgangers – ook van elkaar – én van passerende auto’s. 
Aangezien het een stenig plein – zeker niet duurzaam – is, zal het groen op warme dagen voor verkoeling moeten gaan zorgen. 

Shared Space 
In 2011 is het stationsplein in Duiven ingericht als ‘shared space’.  Shared space is een verkeersconcept waarmee men op een andere manier naar de inrichting van de openbare ruimte kijkt. Met dit concept wordt de functie ‘verkeer’ als een van de vele functies in het gebied gezien. Zo kan men dus een traditionele rijbaan niet aanleggen, terwijl alle verkeersgebruikers gebruik mogen maken van het gebied. 

Met andere woorden betekent het plan dat er geen voorrangsregels zijn, wat met zich meebrengt, dat zowel voetgangers, fietsers als het gemotoriseerd verkeer op de anderen moeten letten. 

Op dit moment bestaat het stationsplein uit een grote hoeveelheid steentjes met hier en daar wat bankjes en plantenbakken. Daarnaast zijn er ook nog beelden van een leeuw en een ree te vinden. 
Praktisch gezien wil dit zeggen dat er regelmatig ‘problemen’ zijn, wat resulteert in het feit dat fietsers en voetgangers last hebben van auto’s die voorbij komen. Tevens is het niet echt gemakkelijk om het plein te oversteken. Daarnaast raken de auto’s regelmatig de plantenbakken en de bankjes.  

Verbeteringsplannen / update plein 
De gemeente kan middels de update van het stationsplein een aantal vragen en opmerkingen oplossen. Zo zijn er vele klachten bij de gemeente binnengekomen over de doorstroming. Met de update komt er een betere doorstroming.  
In de zomer wordt het in steden en dorpen steeds warmer, vooral op plaatsen waar veel steentjes en tegels aanwezig zijn. Dit heet hittestress. Met de update kan hier wat aangedaan worden. Daarnaast kan met het plan het regenwater langer worden vastgehouden. Dit om droogte tegen te gaan.    

Duiven heeft een plan laten maken door een bureau voor landschapsinrichting. Het plan moet de doorstroming op het plein verbeteren. In het plan is opgenomen dat het plein shared space blijft en tevens de stenige bestrating behouden blijft. Echter door de nieuwe beplanting moeten voor de voetgangers en fietsers logische routes ontstaan.  
Aan de zuidkant van het station is een snelfietsroute. Deze is in het plan meegenomen en hier zal de route worden onderbroken door beplanting. 

Volgens de gemeente moet de vergroening zorgen voor de benodigde verkoeling. Hierbij worden zitplekken gemaakt in de schaduw van de bomen. De bomen kunnen niet overal geplaatst worden in verband van buizen en leidingen voor riolering, stroom, water en internet. Tevens zullen de prullenbakken, bankjes en ander meubilair worden hergebruikt. 
Om het gehele gebied zal een haag verschijnen, waarnaast ook een strook wordt ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel. Hierdoor kan het regenwater van het plein de grond inlopen. Ook de plantvakken van bomen en struiken en vaste planten zorgen voor afvoer van het water.  

Tot zondag 24 september kunnen inwoners reageren op het plan middels de site van de gemeente. Na goedkeuring van raad zullen de werkzaamheden in 2024 van start gaan.

(Bronnen: Gemeente Duiven, De Gelderlander, AD, Shared Space) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 06.09.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights