Armoede

APELDOORN – Volgens 5 politieke partijen in de raad van de gemeente Apeldoorn moeten inwoners van de gemeente die in de bijstand zitten, per jaar 1.900 euro kunnen krijgen zonder dat ze gekort worden. Volgens deze partijen heeft zelfs de middenklasse het moeilijk, maar in de media wordt wel gevraagd of de verhoging de juiste zet is.

Voorkomen boodschappen affaire
Op 23 augustus 2021 kwam de Centrale Raad van Beroep (CRvB) met de uitspraak over de terugvordering van 7.000 euro van een inwoner van Wijdemeren. Twee jaar had de inwoner wekelijks boodschappen van de ouders ontvangen, zonder dit te melden aan de gemeente. Het dossier heeft op straat de bijnaam ‘Boodschappenaffaire’ meegekregen. In dit dossier was de gemeente Wijdemeren van mening dat de boodschappen die werden verkregen van de ouders gezien moeten worden als een gift. Dit is niet gemeld bij de gemeente en dus volgde een boete (lees: terugvordering) van 7.000 euro. De rechter heeft in zijn uitspraak dit bedrag teruggebracht tot 2.800 euro.   

Het is op zijn zachts gezegd ‘niet netjes’ om een terugvordering van 7.000 euro in te stellen. En dan zal iedereen zeggen, dat de inwoner dit had moeten melden bij de gemeente, echter het idee, dat men in de bijstand zit en ook nog afhankelijk is van de ouders als het gaat om boodschappen, is niet bevorderlijk voor de gemoedstoestand. 

Een jaar later heeft EenVandaag, samen met onderzoeksplatform Investico en Trouw, een onderzoek laten doen of dat de problemen in Nederland waren opgelost. Uit het onderzoek kwam naar voren dat zo’n 80 gemeenten het beleid (deels) hebben aangepast, maar volgens het ‘veld’ zijn de onderliggende problemen niet aangepakt. In 84 gemeenten werden de regels versoepeld, waardoor mensen in de bijstand 1.200 euro per jaar aan giften mogen accepteren. 
De CRvB had in haar uitspraak aangegeven dat giften die worden gegeven in de vorm van inkomen of vermogen niet als middel worden aangemerkt als het college van mening is dat de gift verantwoord is. Echter het ontvangen van boodschappen valt volgens de Raad niet onder inkomen of vermogen, maar is een kostenbesparing.  

Discussie in Apeldoorn 
Volgens de fracties van D66, ChristenUnie, PvdA, Partij voor de Dieren en 50Plus wordt het wederom tijd dat er wat veranderd gaat worden. Eerder was het idee al een keer verworpen, maar deze fracties komen toch weer met de opmerking dat het tijd wordt voor een aanpassing. Volgens de 5 fracties komen geluiden uit de middenklasse,  en zelfs uit de hogere klasse, dat het moeilijker wordt. Dat geldt dan natuurlijk nog veel sterker bij de mensen met een kleine portemonnee. 

Naar aanleiding van het dossier ‘Boodschappenaffaire Wijdemeren’ heeft Apeldoorn in 2021 besloten om de vrijstelling voor giften te verhogen tot 1.200 euro per jaar. De 5 fracties willen de limiet verhogen naar 1.900 euro. Zelfde plan als in het voorjaar, echter doordat wethouder Sunita Biharie (SP) van mening was dat het verwarrend zou overkomen (landelijk 1.200 euro en Apeldoorn dan weer 1.900 euro, wat mogelijk weer teruggedraaid zou moeten worden), werd het plan van tafel geveegd. 

Maar volgens de 5 fracties is het bedrag dat het kabinet wil invoeren, 1.200 euro, geen plafond maar een richtlijn. Dat betekent dat de gemeente Apeldoorn hierboven mag gaan zitten. Ondertussen is dat al gebeurd bij Amersfoort, Zaanstad en Amsterdam – die rond de 1.900 euro zitten – en Rotterdam die zelfs (tijdelijk) op 2.250 euro zit.  
Volgens minister Carola Schouten is er ruimte en is 1.200 euro een ‘norm’. Dit houdt in dat in individuele gevallen een hoger bedrag kan worden toegestaan.  

De gemeente Apeldoorn heeft al te kennen gegeven dat ze werken met maatwerk. Zo wordt geld dat geschonken wordt voor rijlessen niet verrekend met de uitkering als middels de rijlessen de kans op werk wordt vergroot.
Daarentegen zijn de 5 fracties van mening dat de gemeente het toegestane bedrag voor de gehele groep mag toepassen. Anders zou de bureaucratie worden verhoogd.  

(Bronnen: Bewind Servicedesk, EenVandaag, Binnenlands Bestuur, De Gelderlander) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 05.09.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights