BREDA – De afgelopen week hebben klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion (XR) getraind in Breda. Maar de lokale fracties VVD en LPF waren hier niet blij mee. Volgens een mededeling in de media heeft de VVD aan het college geschreven dat tijdens de training demonstranten opgeleid zouden worden om deel te nemen aan illegale demonstraties. 

Lokale fracties willen opheldering
Volgens de VVD worden tijdens de training demonstranten ‘opgeleid’ om deel te nemen aan illegale demonstraties en worden ze geleerd hoe ze het de politie en de ME zo moeilijk mogelijk kunnen maken om hun werk uit te voeren. Dit schreef de lokale fractie van de VVD in vragen aan het college en dit gebeurde naar aanleiding van een verslag van een training in een regionale krant. 
De VVD locatie Breda is van mening dat het onwenselijk is dat dit soort trainingen in Breda zouden plaatsvinden. Daar heeft de lokale partij LPF zich bij aangesloten en die er aan toevoegde of het college actie gaat ondernemen over het houden van ‘dergelijke trainingen in Breda’. 

Het is opvallend dat de fracties dit nú aangrijpen om zich te profileren, daar men 2 dingen naar voren brengt en dat is dat de beide fracties niets met het klimaat hebben en dus achter de grote vervuilers blijven staan en tevens dat ze niet weten hoe een demonstratie tot stand komt. 
Bij het plannen van een demonstratie kán een vergunning worden aangevraagd en de burgemeester, in overleg met de politie, kan een vergunning tot een demonstratie verlenen of de demonstratie verbieden. Dit laatste moet onderbouwd worden met verwijzing naar de wet. Wordt een demonstratie toegestaan, kan de demonstratie nooit illegaal zijn, zoals de VVD probeert aan te geven. Maar de meeste gemeenten geven aan dat een vergunning niet nodig is, maar dat men het gewoon moet melden.

Een andere – lokale – krant is van mening dat Extinction Rebellion een groep klimaatdemonstranten is die niet schuwt om de confrontatie aan te gaan. Daarna wordt ingegaan op de blokkade van de A12. Niet duidelijk is wat de confrontatie met de blokkade te maken heeft.  
Het artikel wat verscheen in de regionale krant en die verwijst naar de training is mogelijk door de lokale fracties niet ‘helemaal goed’ gelezen. 

In het artikel wordt gesproken over demonstranten die zitten en waarbij uitgelegd wordt wat de politie kan doen en mogelijk ‘mag’ doen. Tevens geeft men in de cursus aan dat het verzet volgens XR geweldloos moet verlopen. Er wordt vanuit de demonstranten geen geweld gebruikt. Belangrijk is dat bij een demonstratie de demonstranten beter kunnen gaan zitten als de ME wordt ingezet. Tevens moet men niet verstijven, maar verslappen, daar een slap lichaam moeilijker te verplaatsen is dan een verstijfd persoon.  

Daarbij komt dat jonge mannen zich nog weleens willen verzetten, wat overigens een biologische (re)actie is. Maar actief verzet wordt gezien als geweld, wordt uitgelegd tijdens de cursus. 
XR Breda is bezig met de onderwerpen van Breda en omgeving. Zo heeft de stad aangegeven dat Breda in 2030 de eerste Europese stad wil zijn die in een groen park ligt. Maar als men kijkt naar het klimaat, de uitstoot van broeikasgassen en het verlies van biodiversiteit, zal deze ambitie niet gehaald worden. Daarnaast wordt alles niet snel genoeg vertaald naar de praktijk. Zo is het Bredase bomenbeleid ver onder de maat. XR roept de gemeente Breda daarom ook op tot eerlijkheid en actie om de leefbaarheid, biodiversiteit en de luchtkwaliteit snel te verbeteren.  

(Bronnen: Extinction Rebellion Breda, BredaVandaag, BN de Stem) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 30.08.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights