Volgens het naastgelegen bedrijf van De Eerste Lelystadse Schroothandel (E.L.S) zouden bij het laatste bedrijf bij de verwerking van brandblussers veel schadelijke stoffen vrijkomen. Daarom was de buurman naar de voorzieningenrechter gestapt. Echter deze rechter heeft aangegeven dat er meer onderzoek nodig is, om te kunnen beoordelen of er inderdaad gevaarlijke stoffen vrijkomen. 

Kort geding 
Het naastgelegen bedrijf Heynen Exploitatie had middels een kort geding geëist dat de werkzaamheden van De Eerste Lelystadse Schroothandel (E.L.S) stopgezet zouden worden in verband met het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. 

De voorzieningenrechter heeft laten weten hier niet in mee te gaan, daar er een aanvullend onderzoek nodig is. Tevens zouden er volgens de rechter geen rapporten van deskundigen zijn, die het verzoek zouden ondersteunen. 

Daarom kon de zaak niet middels een kort geding afgehandeld worden. Hierdoor is de eis van Heynen afgewezen. De rechter heeft aangegeven dat er een deskundigenonderzoek nodig is, naar bijvoorbeeld de aard, de omvang en de gevolgen van de stoffen. Tevens naar de risico’s van de gezondheid voor de werknemers van de buurman. 

Tevens is E.L.S van mening dat er niet teveel gevaarlijke stoffen worden uitgestoten, want ze staat onder streng toezicht. Daarnaast is er een vloeistofdichte betonvloer voor het terrein. Tenslotte twijfelt ELS aan de resultaten van de onderzoeken die ondertussen zijn uitgevoerd.

Het bedrijf E.L.S. 
Als een van de weinige recyclebedrijven in Nederland heeft E.L.S. een vergunning voor het demonteren en vernietigen van afgedankte brandblussers. Daarbij heeft het bedrijf een speciaal ingerichte demontagelijn voor poeder-, schuim- en stikstofblussers. 

Het bedrijf geeft op haar site aan dat de aanwezige stoffen op een verantwoorde wijze verwijderd en afgevoerd worden. Daarna worden de brandblussers vernietigd en het restafval wordt geschikt gemaakt voor hergebruik. 

Het familiebedrijf De Eerste Lelystadse Schroothandel (E.L.S.) recyclet oud-ijzer en metalen voor de zakelijke en particuliere markt. 

(Bronnen: Radio Lelystad, Omroep Flevoland, Eerste Lelystadse Schroothandel) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 19.08.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights