NOORDWIJK – In februari 2016 hadden de Provinciale Staten van Noord-Holland ingestemd met het afschieten van duizenden damherten van de Amsterdamse Waterleidingduinen (op de grens van Noordwijk). Ondanks een motie van de PvdA en GroenLinks om dit niet door te voeren, werd toch besloten (35 voor afschieten en 18 stemmen tegen) om de dieren af te schieten. 

Afschieten van dieren
Niet alleen in de Oostvaardersplassen worden dieren afgemaakt omdat het beleid is dat er geen prikpil hoeft te komen en dat er niet bijgevoerd hoeft te worden, als het nodig is. Dat betekent dus elk jaar weer vele duizenden dieren afschieten. Naast de Oostvaardersplassen waar het elk jaar ‘raak’ is, blijkt dit dus ook al jaren te worden toegepast op duizenden dieren in de duinen van Noordwijk tot in Noord-Holland. 
In november 2015 was al sprake van het feit dat boswachters en jagers de komende jaren duizenden damherten mogen afschieten in de duingebieden tussen Den Haag en IJmuiden. Op dat moment zouden in het gebied, bekend als Amsterdamse Waterleidingduinen,  bijna 4.000 damherten leven en de populatie zou steeds groeien door de geboorte van nieuwe kalveren. 

De opzet was dat door het afschieten van de herten in 2020 het aantal teruggebracht moest worden tot 1.000 dieren, wat betekent dat in de eerste jaren 1.000 damherten per jaar afgeschoten moest worden. In 2016 werd daarom aangegeven dat in 5 jaar tijd in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland 1.785 afgeschoten mogen worden en in de Waterleidingduinen zo’n 2.885 damherten. 

Het damhert
Het damhert (Dama dama) is qua schofthoogte (90 cm) tussen de ree en het edelhert. Oorspronkelijk was de kleur van de vacht roodbruin, maar er komen tegenwoordig allerlei kleuren voor. Een volwassen mannetje kan soms wel 100 kg wegen, het vrouwtje iets minder.  
In de IJstijd werd het damhert teruggedrongen tot Zuidoost- Europa, Iran en Turkije, maar doordat de Romeinen het dier weer overal neerzetten, komt het nu weer in grote delen van Europa voor. 

Het mannetjes damhert (de bok) kan een flink gewei hebben, wat in mei wordt afgeworpen. In oktober tot december is het de bronsttijd, waarna in mei-juni één of soms twee kalfjes geboren worden. 
November 2020 kon men op de blog ‘Is het nog ver?’ lezen over het spotten van de damherten in Amsterdamse Waterleidingduinen. De blog gaf aan dat er wel duizenden damherten leven in het gebied. Sterker nog, volgens de blog zou in het duingebied de grootste damherten populatie van Nederland leven. Vanaf november gaan de boswachters aan de gang met het ‘actief beheer’ van de damherten. Dit komt omdat er niets of nauwelijks wat gedaan wordt in de rest van het jaar en dus komen er volgens het ‘beheer en beleid’ teveel dieren en moeten ze afgeschoten worden. De blogger is van mening dat het aantal misschien wat uit de hand is gelopen, maar dat ze niet snapt waarom mooie en gezonde dieren afgeschoten moeten worden.  

Zo gaf NRC in april 2017 aan dat er ruim 1.400 damherten in het gebied zijn afgemaakt. Noordhollands Dagblad meldde eind juni 2021 dat de streefpopulatie van de damherten in zicht gaat komen, door het afmaken van 2.500 herten. Tevens was er een melding dat het aantal herten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland daalt, maar dat er voor een gezonde flora en fauna nog zo’n 2.000 dieren afgeschoten moeten worden.  

Het Faunabeheerplan damherten 2020 -2026 zou spreken van een duurzame populatie, die een ‘aanvaardbaar risico vormt voor natuur, verkeersveiligheid en landbouw en een maatschappelijk aanvaardbare overlast voor omwonenden’. Dit was een melding van juli 2021 onder meer op haarlem.nieuws.nl. Tevens werd gemeld dat het afschieten van de dieren geïntensiveerd zal worden om de voortgaande aftakeling van de natuur in het gebied te stoppen.   
Daarom kwam de regionale media deze week met het bericht dat er 2.500 herten zijn afgeschoten in de afgelopen 5 maanden, maar dat het einde nog lang niet in zicht is. 

(Bronnen: Omroep West, Nature Today, IJmuider Courant, Is het nog ver?, De Zoogdiervereniging, WaterNet, NRC, haarlem.nieuws.nl, Haarlems Dagblad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 18.08.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights