ZWOLLE – De gemeente Zwolle overweegt het plan voor een Stadspas te schrappen. Met deze pas zouden mensen met een kleine beurs korting kunnen krijgen bij winkels, restaurants en musea. Volgens de gemeente zou de invoering te veel geld kosten. Maar onmiddellijk wordt gemeld dat men gaat kijken hoe men de bestaande regelingen voor minima zou kunnen verbeteren.  

Vooronderzoek Zwolse Stadspas 
In november 2022 werd de ‘Informatienota Vooronderzoek Zwolse Stadspas’ (met bijlagen) door het college naar de gemeenteraad verzonden. Hierin werd het advies meegegeven dat de raad kennis neemt van de uitkomst van het verkennend vooronderzoek Zwolse Stadspas en op basis van het onderzoek zou moeten kiezen voor stadspas variant A ofwel een stadspas als participatie-instrument. 

In de inleiding van de nota wordt aangegeven dat de gemeente een stadspas wil invoeren. Hiermee kunnen inwoners met een laag inkomen makkelijker gebruik maken van alle regelingen waar ze recht op hebben. Tevens zou onderzocht worden of de Stadspas ook gebruikt kan worden om te betalen bij (maatschappelijke) voorzieningen en lokale ondernemers. Dit zou een uitbreiding zijn van de Stadspas, waarvan elke Zwollenaar gebruik van kan maken, ongeacht het inkomen. 

Het plan van Zwolle 
In Amsterdam is de Stadspas voor minima een plan wat reeds een tijdlang wordt uitgevoerd. Ook de gemeenten Apeldoorn, Groningen en Haarlem helpen inwoners met een beperkte beurs door de Stadspas. Men kan met de pas gratis een ID-kaart aanvragen, met korting winkelen bij lokale ondernemers, tegen een gereduceerd tarief zwemmen, naar het theater of een hapje eten. 

De gemeente Zwolle wilde dit ook weer invoeren, ondanks dat initiatieven van de raad het niet gehaald hadden. In het coalitieakkoord van de 4 partijen (ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA) werd over de invoering van de Stadspas gesproken. Het college gaf vorig jaar tekst en uitleg. Bij de eerste stap zou het gaan om de gemeentelijke regelingen makkelijker te maken en daarna de korting op bepaalde zaken.  

Volgens de regionale media heeft de gemeente het hele plan nog eens door laten rekenen en is tot de conclusie gekomen dat de invoering teveel geld gaat kosten. Het onderzoek is gedaan bij andere gemeenten en na vergelijking heeft het college berekend dat men per jaar zo’n 300.000 tot 500.000 euro kwijt zal zijn. 
Hierbij zou het dan onder meer gaan over personele kosten. Voor het plan zou de gemeente 4 extra medewerkers nodig hebben, met name voor ict, communicatie en het afsluiten van contracten. De eenmalige kosten voor de ontwikkeling van de Stadspas zouden dan een kostenplaatje hebben van zo’n 250.000 euro. 

Natuurlijk moet de gemeenteraad de knoop doorhakken, maar het college heeft al een besluit genomen en dat is dat alle regelingen voor de minima gebundeld en gelijk getrokken gaan worden. Volgens het college is hier geen fysieke pas voor nodig. Hiervoor moet dan een digitaal inkomensloket ingericht gaan worden, waarvoor op dit moment nog niet bekend is, wat dat gaat kosten.  

December 2022 gaf de lokale media nog aan dat Zwolle een Stadspas wil voor mensen met weinig geld, maar van dat idee is niet veel meer over. De initiatieven vanuit de gemeenteraad zijn gesneuveld en het lijkt erop dat de plannen van het college voor de Stadspas het ook niet gaan redden. 

(Bronnen: De Stentor, Gemeenteraad Zwolle, Tubantia, Rtv Focus Zwolle) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 16.08.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights