Stadhuis Lelystad

In het gebied rond de Kempenaar 21-06 en 14-58 geldt vanaf donderdag 17 augustus 2023 voor de duur van 3 maanden een samenscholingsverbod. Dit betekent dat iedereen die met meer dan 2 personen bij elkaar komt en overlast veroorzaakt, een boete kan krijgen. Hiertoe heeft waarnemend burgemeester Ineke Bakker op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening besloten.

Het gebied en overlast 
Het gaat om het gebied waar Kindcentrum Het Mozaïek is gevestigd, het bedrijventerrein/winkelcentrum Kempenaar en het gebied rondom basisschool De Lepelaar. Reden voor het instellen van het samenscholingsverbod is dat sinds een aantal jaren sprake is van overlast, onveilige situaties en verstoringen van de openbare orde.

Deze overlast wordt veroorzaakt door een groep jeugdige personen die in de wijk rondhangt, geluidsoverlast veroorzaakt, vernielingen aanricht, voorbijgangers, ondernemers en/of bewoners intimideert en verdovende middelen gebruikt. Na 3 maanden wordt beoordeeld of het samenscholingsverbod opgeheven kan worden.

‘Het instellen van een samenscholingsverbod is een ingrijpend middel, maar is nodig voor de veiligheid van onze inwoners’, licht waarnemend burgemeester Ineke Bakker toe. ‘Het is belangrijk dat de rust in de wijk terugkeert.’

Maatregelen om overlast tegen te gaan
De actieve handhaving van het samenscholingsverbod is één van de maatregelen die worden genomen om de overlast in de Kempenaar tegen te gaan. De aanpak van de overlast omvat ook andere repressieve maatregelen om de overlast terug te dringen.

Notoire overlast gevende personen krijgen daarbij extra aandacht van de politie, jongerenwerk en Stadstoezicht. Ook zullen zij, voor zover dat nog niet is gedaan, aangemeld worden voor de persoonsgerichte aanpak van de gemeente. Eveneens kan een last onder dwangsom worden opgelegd tegen notoire overlast gevende personen.

De bewoners van de gebieden waarvoor het samenscholingsverbod geldt, zijn inmiddels per brief geïnformeerd.

(Bron: Persbericht Gemeente Lelystad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 15.08.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights