Landscape with field with summer flowers. Beautiful view with sky and path, trees and wildflower meadow. On sunny day

Grootouders voor het Klimaat (GvhK) heeft met vastberadenheid een nieuwe groep opgericht in de regio Flevoland om zich te laten gelden in het streven naar een leefbare planeet voor toekomstige generaties. Deze beweging, gedreven door grootouders die zich diep bezorgd voelen over de staat van het klimaat en het erfgoed dat ze doorgeven, heeft haar blik gericht op de dringende kwesties van stikstof- en CO2-uitstoot. Landelijk is de organisatie ruim 5 jaar geleden opgericht. 

Levensvatbaarheid planeet 
Met de huidige niveaus van vervuiling maken de leden van GvhK zich ernstig zorgen over de levensvatbaarheid van onze planeet op de lange termijn. Hoewel zij wellicht niet direct de gevolgen zullen ondervinden, begrijpen zij maar al te goed dat de volgende generaties zullen opdraaien voor de gevolgen van onvoldoende actie.

In Nederland, en ook internationaal, zien we de gevolgen van klimaatverandering duidelijk: overstromingen, stormen en droogte teisteren al vele regio’s. Zowel mens als natuur lijden onder deze ontwikkelingen. De groeiende gemeenschap van klimaatvluchtelingen is een zorgwekkende realiteit, die slechts in omvang zal toenemen. 

Grootouders voor het Klimaat 
GvhK is echter vastbesloten om niet bij de pakken neer te zitten. De recent opgerichte Flevolandse afdeling van GvhK heeft plannen om actie te ondernemen en samen te werken met andere pro-klimaatgroepen om een krachtige impact te maken.

Deze grootouders zijn vastberaden om hun bezorgdheid om te zetten in daadkrachtige stappen en te werken aan een duurzame en rechtvaardige toekomst voor alle inwoners van Flevoland. 

Voor meer informatie, om op de hoogte te blijven via de nieuwsbrief of om uzelf aan te sluiten bij deze beweging, nodigen wij u uit om een e-mail te sturen naar: gvhkfl@gmail.com . Samen werken we aan een klimaatbestendige toekomst voor de komende generaties. 

(Bron: Persbericht GvhK, Grootouders voor het Klimaat) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 12.08.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights