Jeugd Problematiek

AMSTERDAM – In maart heeft wethouder Marjolein Moorman (Jeugdzorg) het voornemen van sterke bezuinigingen in de Jeugdzorg met de gemeenteraad besproken. Volgens de wethouder moet de stad Amsterdam behoorlijk bezuinigen op Jeugdzorg. Er zou sprake zijn van vermindering van het budget van 340 miljoen euro in 2022 naar nog geen 300 miljoen euro in 2026. 

Fors snoeien in budget en aanbieders
Amsterdam moet de minder complexe Jeugdzorg gaan afbouwen. Volgens wethouder Moorman is het aantal ouders en kinderen dat gebruik maakt van Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp (ESJH) flink toegenomen. Hierdoor zijn de kosten in de laatste 5 jaar gestegen van 15 tot 39 miljoen euro. Dit kan niet meer betaald worden. Onder ESJH zouden behandelingen horen als voor ADHD, faalangst, huiswerkbegeleiding en examenstress. 

In het debat in maart met de gemeenteraad gaf de wethouder aan dat ze van plan is om fors te snoeien in het aantal aanbieders in de periode tussen 2024 en 2027. De bezuinigingen zouden met name moeten plaatsvinden bij de kleine aanbieders, waarvan de contracten aan het eind van 2023 zouden aflopen. 
In een brief aan de raad van afgelopen week schrijft wethouder Moorman dat het aantal aanbieders voor ESJH terug moet van 208 naar 13. Daarnaast is de wethouder van mening dat veel aanbieders hulp aanbieden die niet onder de Jeugdwet valt of onder een ander deel van de zorg behoort.  
Met de huidige situatie kan de gemeente niet genoeg sturen, zodat er te weinig hulp ingezet wordt in die stadsdelen waar het meest nodig is. Zoals bij de meeste gemeenten is de Jeugdzorg onder druk gekomen door de bezuinigingen van Den Haag en het personeelstekort. 

Daarbij is volgens de wethouder bij gekomen dat de zorgaanbieders geen omzetplafond hebben, wat voor Amsterdam bijvoorbeeld inhoudt, dat er jaarlijks zo’n 8.000 kinderen zich melden voor deze soort hulp. Het accent gaat naar de hoog-specialistische Jeugdzorg, waarvoor structureel extra budget wordt vrijgemaakt. 
Het college wil de bezuinigingen als strijd tegen kansenongelijkheid, met name in de wijken waar kinderen een slechtere uitgangspositie hebben. Hierbij valt te denken aan Zuidoost, Nieuw-West en Noord. Met het verminderen van het aantal partners in de ESJH zal de hulp moeten gaan focussen op de grootste problemen in de meest kwetsbare gebieden en wijken. Daarbij zullen de geselecteerde aanbieders gaan samenwerken in een gebiedsgericht netwerk. 

Van een aantal kanten komt kritiek, zoals van kinderpsychiaters, psychologen en orthopedagogen. Ze hebben een open brief aan de gemeenteraad gestuurd, waarin wordt gemeld dat door de bezuinigingen minder ggz-behandelingen beschikbaar zullen zijn in de hoofdstad. Hierdoor zullen de problemen bij duizenden jongeren ontaarden in complexe problemen. 
UvA Minds is een aanbieder die volgend jaar niet meer gecontracteerd zal zijn. De organisatie zorgt voor de zorg bij ADHD (medicatie en ouderbegeleiding). Deze zaken zijn nodig voor een goede behandeling, maar volgend jaar kan dat niet meer bij UvA Minds. Daarnaast zullen aanbieders als Arkin, Youz-Parnassia Groep en Jeugdunie niet meer gecontracteerd worden voor enkelvoudige specialistische Jeugdhulp. Ondertussen wordt door een kinder- en jeugdpsychiater gewaarschuwd, dat bij een intakegesprek voor complexe problematiek zo’n 50 procent van de jongeren dood wil. Door de bezuinigingen van de gemeente zal het leiden tot meer complexe gevallen, waar op dit moment al een grote wachtlijst is.    

(Bronnen: Binnenlands Bestuur, Skipr, Nationale Zorggids) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 09.08.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights