Jeugd Problematiek

LEEUWARDEN – Voor de aanbesteding Jeugdhulp in Friesland hadden zo’n 190 aanbieders zich ingeschreven. Het was een flinke uitdaging om het selectieproces te laten verlopen, zoals bedoeld was. Dit kwam onder meer door verschillende bezwaren en rechtszaken van zorgaanbieders die van mening waren dat ze een onduidelijke afwijzing hadden ontvangen. 

Aanbesteding 
Voor de inkoop en ook voor de financiering van Jeugdhulp is het Sociaal Domein Fryslân (SDF) verantwoordelijk. De opzet van de aanbesteding was om het aantal contractpartners te verminderen. Dit was nodig in verband met de stijgende kosten en de langere wachttijden. Gezien de juridische procedures zal het nieuwe stelsel pas in 2024 ingevoerd kunnen worden.

Volgens de cijfers van SDF (december 2022) zouden 190 aanbieders zich hebben ingeschreven. Daarna volgden de voorlopige vergunningen, waarop tientallen bezwaren waren gekomen. Van die bezwaarmakende aanbieders zijn er 22 naar de rechter gestapt, omdat het niet duidelijk was geworden waarom men was afgewezen. Al de kort gedingen zijn afgehandeld, waarbij 12 juli de laatste uitspraak kwam van de rechter.  
Er zijn een aantal zorgaanbieders die gelijk hebben gekregen van de rechter, omdat SDF inderdaad onvoldoende motivatie van afwijzen had gegeven. In dat geval kreeg het zorgbedrijf een nieuwe kans om de inschrijving toe te lichten, wat bij sommige bedrijven heeft geleid tot een (gedeeltelijke) gunning. 

Het blijkt dat 155 aanbieders een gunning hebben ontvangen en 80 niet. Een gedeelte van de 80 afgevallen zorgaanbieders had al besloten om te stoppen. 
In de afgelopen jaren hebben de Friese gemeenten met bijna 300 organisaties samengewerkt, maar volgens de eisen van inschrijving moest dit aantal drastisch naar beneden. Dit had onder meer te maken met de betaalbaarheid en beschikbaarheid van de Jeugdzorg. 
In dit zorgsegment zijn de kosten in de afgelopen periode flink toegenomen, waarbij tevens de patiënten en gezinnen steeds langer op de benodigde hulp moesten wachten. 

Volgens de regionale media is niet alles via de aanbesteding ingekocht. Dit komt onder meer door duidelijke afspraken te maken wat onder specialistische Jeugdhulp wordt verstaan. De aanbesteding ging meer uit van preventieve zorg. Dat betekent de jongeren eerder te helpen, zodat ze later geen dure zorg nodig hebben. Hierdoor viel creatieve en muziektherapie onder meer buiten de boot.  
Jongeren kunnen daarentegen nog wel deze hulp aanvragen en vergoed krijgen, daar gemeenten zelf aanvullende hulp kunnen inkopen. 

Er zijn nog steeds zorgaanbieders die moeite hebben met de afwijzing en denken dat er een splitsing gaat ontstaan in de gemeenschap. Therapie die niet vergoed wordt, zullen de ouders zelf (voor een gedeelte) moeten gaan betalen. Hierdoor kan het voorkomen dat er gezinnen zijn die de therapie niet meer kunnen betalen. 
Voor de cliënten die buiten de financiering komen te vallen, wordt een overgangstermijn ingesteld van 6 maanden. In deze periode kan het behandelingstraject worden afgerond of kan er naar een andere zorgaanbieder / hulpverlener worden gezocht. 

(Bronnen: Skipr, Leeuwarder Courant) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 28.07.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights