In Biddinghuizen (gemeente Dronten) is vogelgriep vastgesteld op een biologisch legpluimveebedrijf. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 11.000 leghennen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Binnen de 1-kilometerzone liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3-kilometerzone liggen twee andere pluimveebedrijven. De bedrijven worden door de NVWA gescreend en bemonsterd op vogelgriep. In de 10-kilometerzone liggen 36 andere bedrijven met pluimvee.

Vervoersverbod
Binnen het 10-kilometergebied geldt per direct een vervoersverbod. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) . Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Het vervoersverbod geldt voor commerciële pluimveehouders en voor hobbyhouders.

Lees meer over vervoersverbod bij vogelgriep  .

Landelijke maatregelen
Er gelden landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogel verblijfplaatsen van risico vogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risico vogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. Sinds 6 juli 2023 is de landelijke ophok- en afschermplicht in de meeste regio’s in Nederland ingetrokken, ook in Biddinghuizen.

Voor de bedrijven binnen de 10 kilometerzone van het besmette bedrijf in Biddinghuizen geldt een afschermplicht voor gehouden vogels en een ophokplicht voor commercieel gehouden vogels, met uitzondering van fazanten, loopvogels en sierwatervogels. Deze dienen wél afgeschermd te worden.

Bij het vinden van zieke of dode vogels, niet aanraken!
Raak ook geen versufte of levende vogels aan. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat mensen met de vogelgriep besmet kunnen raken, kan dat niet helemaal worden uitgesloten. Op de website van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit staat hoe men een melding van dode vogels kunt maken.

Meld vogelgriep  .

Wat is vogelgriep?
Vogelgriep is een virus dat zeer besmettelijk is voor pluimvee (zoals kippen, eenden en kalkoenen) en andere vogelsoorten (zoals duiven en zwanen). Besmette vogels worden ziek en gaan vaak dood. Het risico dat mensen besmet raken met het vogelgriepvirus is klein.

Het vogelgriepvirus kan Nederland binnenkomen door trekvogels en import van pluimveevlees. Vogels raken besmet met het virus door direct contact met besmette vogels, door opname van het virus via de lucht of via besmet materiaal, zoals mest.

(Bron: Gemeente Lelystad)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 27.07.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights