Flevoland mag dan de jongste provincie van Nederland zijn, haar geschiedenis gaat verder terug dan de droogmaking van Zuiderzee. Hoe Flevoland 10.000 jaar geleden al is ontstaan en hoe ze haar huidige vorm aan de befaamde Zuiderzeewerken van grondlegger Ir. Lely dankt, valt te lezen op de website Canon van Flevoland.

Verhalen van de pioniers
Het waren pioniers, die polderjongens, ingenieurs, bouwvakkers, ambtenaren en boeren die bewust kozen voor het harde leven in die eerste jaren van de polders. Er waren weinig voorzieningen en men had elkaar nodig om het nieuwe land vorm te geven. 

Er zijn tal van fascinerende verhalen van en over mensen die hebben geleefd met de vroegere Zuiderzee, die hebben gewerkt aan de drooglegging en die als eerste op het nieuwe land kwamen wonen. Deze ooggetuige-verhalen zijn terug te vinden op het verhalenplatform Flevolands Geheugen.

Ontstaan van Flevoland als provincie
Naast het droogmaken, ontginnen en inrichten van het nieuwe land in de voormalige Zuiderzee, moest de nieuwe polder natuurlijk ook bestuurd worden. Via tijdelijke besturen en bestuurlijke herindelingen is Flevoland sinds 1 januari 1986 officieel ingesteld als twaalfde provincie van Nederland, met Lelystad als de provinciale hoofdstad.

Provincie Flevoland telt 6 gemeenten:

De vlag van Flevoland
De Flevolandse driekleur bevat symbolen voor de overwinning van het land op het water. De vlag bestaat uit twee brede horizontale banen in de kleuren blauw en groen, die door een smalle, deels golvende, gele baan van elkaar gescheiden worden.

De blauwe baan staat voor het water. Geel voor de golvende korenvelden, het koolzaad en de akkerbouw. De groene baan symboliseert het landschap van Flevoland. Links bovenin de vlag staat een witte lelie. Dat is het familiewapen van ir. Cornelis Lely, de grondlegger van de Zuiderzeewerken.

Het wapen van Flevoland
De Hoge Raad van Adel verleende het wapen van Flevoland bij Koninklijk Besluit op 10 februari 1987. Op het wapen staat een lelie, die afkomstig is uit het wapen van ir. Cornelis Lely. De zeeleeuw is een verwijzing naar de geschiedenis van Flevoland, naar de verovering van het land op de zee. Het bovenlijf van de zeeleeuw is van goud en de staart is van azuur.

(Bron: Provincie Flevoland) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 26.07.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights