HOORN – Fractie Tonnaer in de gemeenteraad van Hoorn heeft in mei 2022 vragen gesteld aan het college over de zorgelijke situaties en met name over de gezondheidsklachten. Ook een jaar eerder had de fractie al vragen gesteld over de vocht- en schimmelproblemen bij huurwoningen. 

Binnengekomen klachten
De klachten die binnen waren gekomen bij Fractie Tonnaer zijn doorgegeven aan de woningcorporatie. Daarbij zei de fractie in 2022 dat het melden van klachten zeker niet altijd gebeurde maar ook niet altijd mogelijk was. 
Daarom had de fractie in 2022 (en in 2021) vragen gesteld aan het college om te weten wat de stand van zaken was over de afspraken tussen gemeente en woningcorporatie in het kader van het onderhoud van de huurwoningen. Tevens werd er gevraagd of het college de zorgen over het onderhoud en de klachten deelt met de fractie. De fractie riep het college op erop toe te zien dat de woningcorporatie de zorgelijke situaties direct zou oppakken.   

Onderzoek 
Tijdens de raadsvergadering van 16 mei heeft het college de toezegging gedaan om nog voor de zomervakantie een grondige inventarisatie te laten doen bij huurwoningen die kampen met schimmelproblemen. Hierdoor zou men er achter komen hoe groot het probleem was en wat de mogelijke oplossingen zouden moeten gaan worden. 

Ondertussen heeft de woningcorporatie een onderzoek verricht bij de aangeleverde adressen en dit aan de gemeenteraad gerapporteerd. De inventarisatie spreekt over 31 adressen die een melding hadden gedaan bij de fractie van Liberaal Hoorn. De Fractie Tonnaer heeft er nog 1 adres aan toegevoegd. Later bleek dat er één adres dubbel op stond en 2 personen die geen woning huren van de woningcorporatie. Daarom is men aan de slag gegaan met 29 adressen. 

Van deze laatste 29 zijn er 25 adressen bezocht en onderzocht. Bij de adressen waar een technisch probleem daadwerkelijk aanwezig was, is dit verholpen of is een afspraak gemaakt voor herstel. 
Tevens gaf de gemeente Hoorn aan dat de schimmelproblemen voort te komen uit ‘bewonersgedrag’. Volgens wethouder Karin Hakhoff zou in minder dan de helft van de woningen het gaan om een technisch gebrek. Daar waar schimmel was ontstaan door bewonersgedrag, heeft de woningcorporatie de schimmel verholpen. Volgens de wethouder ging het in 9 van de gevallen om een technisch probleem, bij 8 huurders om ‘bewonersgedrag’ en in 6 van de gevallen om een combinatie van de 2 factoren.  

Daarnaast heeft het onderzoek laten zien dat 3 bewoners gezondheidsklachten hebben die mogelijk terug te voeren zijn op het milieu in de woning. De woningcorporatie heeft een bureau de opdracht gegeven om een uitgebreider onderzoek te doen. Men verwacht de uitslagen ergens in augustus. Daarna worden de bewoners uitgenodigd om alles te bespreken. 

De woningcorporatie zal na de zomer de 25 bewoners opnieuw opzoeken – waarschijnlijk schriftelijk – en verzoeken te reageren of de getroffen maatregelen geholpen hebben. Of dat er nog meer actie nodig is om de schimmelproblemen volledig op te lossen. 

(Bronnen: NH Nieuws, Ons WestFriesland, WEEFF) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 21.07.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights