AALSMEER – De gemeente Aalsmeer heeft op haar site aangegeven dat de gemeenteraad op donderdagavond 20 juli om 20.00 uur in vergadering zal komen. Na de opening in de openbaarheid zal de gemeenteraad de bespreking in beslotenheid vervolgen. Tenslotte zal de vergadering van de gemeenteraad worden afgesloten met een openbaar gedeelte. 

Reconstructief Leeronderzoek
De gemeente meldt dat door de gemeenteraad in beslotenheid wordt gesproken over het reconstructief Leeronderzoek. Het doel van de bespreking is dat de gemeenteraad in de gelegenheid wordt gesteld zich te informeren over de aanleiding van het vertrek van 2 wethouders op 16 maart 2023 én om hiervan te leren. 
In het openbare gedeelte daarna zullen de conclusies openbaar worden gemaakt, samen met de aanbevelingen van het leeronderzoek. Tevens zullen de afspraken voor toekomstige vraagstukken over integriteit en vertrouwen worden vastgesteld.  

Opvallend is dat de lokale media niet meer gegevens naar buiten brengen. In de openbare stukken van de gemeente zit een document waar het een en het ander wordt samengevat. Hierin staat te lezen dat het ‘onderzoeks’ bureau Governance & Integrity een onderzoek heeft verricht naar aanleiding van het vertrek van 2 wethouders op 16 maart 2023. Op zich verdwijnen wel vaker wethouders en daar wordt geen onderzoek naar gedaan.  

Governance & Integrity Nederland (G&I) werkt al 20 jaar aan de integriteit van overheidsorganisaties, zorginstellingen en onderwijsinstellingen. Hierbij ondersteunt G&I de organisaties om structureel in overeenstemming met de gerechtigheid te handelen. Hierbij wordt het principe gehanteerd dat elke burger het recht heeft op een fatsoenlijke overheid. 

De burgemeester van de gemeente Aalsmeer heeft G&I de opdracht voor het onderzoek gegeven met het doel om te komen tot een beoordeling van het gebeuren en tot een formulering van bruikbare lessen en aanbevelingen voor de toekomst. Het onderzoek is gebeurd op basis van een reconstructie van de gebeurtenissen in chronologische volgorde.

Volgens het document ‘Samenvatting reconstructief leeronderzoek’ zou het hierbij gaan om lessen voor de burgemeester. Aan de ene kant met betrekking tot wethouders en wat van hen mag worden verwacht in het voorkomen van belangenverstrengeling en de schijn daarvan. Aan de andere kant met betrekking tot het proces dat door de burgemeester is gevolgd, de interventies die zijn gepleegd en hoe dat beter had gekund. 

Het document geeft naast een inleiding (hoofdstuk 1) en de aanpak van het onderzoek (hoofdstuk 2) de uitgangspunten in hoofdstuk 3 en de analyse in hoofdstuk 4.     
In hoofdstuk 5 worden de te leren lessen genoemd, zowel voor het college (5.1), voor de raad (5.2) en voor de ambtelijke organisatie (5.3). Belangrijke punten zijn onder meer dat nieuwe wethouders intensief gecoacht moeten worden, dat het belangrijk is dat er afspraken worden gemaakt binnen het college wie naar welke bijeenkomst gaat, er is een gedragscode nodig op het gebied van integriteit en een document / protocol voor handhaving in het kader van deze integriteit. 

(Bronnen: Nieuwe Meerbode, Radio Aalsmeer, Gemeente Aalsmeer, Gemeenteraad Aalsmeer, G&I Nederland)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 19.07.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights