RIJENS NIEUWS – De gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Loon op Zand, Oisterwijk en Tilburg gaan samen met Energiefonds Brabant gezamenlijk wind- en zonneparken ontwikkelen om duurzame elektriciteit op te wekken. Hiervoor wordt het Publiek Ontwikkelbedrijf REKS B.V. opgericht. Tevens zal de gemeente Hilvarenbeek zich binnenkort  aansluiten. 

Regionale opgave, lokale participatie 
Met het ontwikkelbedrijf pakt en houdt de overheid regie op de energiemarkt, garandeert lokaal eigendom en wordt er geïnvesteerd in klimaatmaatregelen binnen de regio. Hierdoor neemt de regio een unieke positie in Nederland in. 
Het Publiek Ontwikkelbedrijf komt voort uit de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). In de strategie hebben gemeenten, waterschappen en de provincie Noord-Brabant plannen voor het opwekken van duurzame elektriciteit in zogenoemde ‘energiehubs’.  Een energie is een grootschalig wind- of zonnepark. 

Gezien veranderingen in de leefomgeving onvermijdelijk zijn, worden bewoners betrokken bij de besluitvorming, kunnen ze meepraten in de planfase, kunnen ze participeren en (financieel) profiteren bij de exploitatie (lokaal eigendom). Met een publiek ontwikkelbedrijf kunnen de overheden meer grip houden en tempo maken bij de ontwikkeling van de energiehubs. 
Volgens de voorzitter van de Stuurgroep Publiek Ontwikkelbedrijf, Rik Grashoff (wethouder in Tilburg), wil men zo snel mogelijk de overstap naar duurzame energie voor elkaar krijgen. Daarom moet er hard aan gewerkt worden, onder meer door het initiatief te nemen bij de ontwikkeling van wind- en zonneparken. Daarnaast heeft men alles zelf in de handen, zodat men beter kan sturen op participatie van de inwoners en minimaal 50 procent lokaal eigendom. Volgens de voorzitter profiteren de inwoners en bedrijven in de regio op deze manier maximaal van de energie-opwek.  

De keuze zoals deze gemaakt is, is uniek in Nederland. Oorspronkelijk waren alle Nederlandse energiebedrijven van de overheid, net zoals overigens andere publieke voorzieningen, zoals waterleidingbedrijven. Historisch gezien is een publiek ontwikkelbedrijf helemaal geen gekke gedachte. Echter, meldt de wethouder, is deze regio de enige die het zo opgepakt heeft en daar is hij best wel trots op. 
Daarnaast heeft de regio Hart van Brabant gezamenlijk het gevoel van verantwoordelijkheid voor het oppakken van klimaatadaptatieprojecten, zoals het klimaatbestendig inrichten van een beekdal of bedrijventerrein.    

Het Publiek Ontwikkelbedrijf werd op 13 juli 2023 opgericht door de deelnemende gemeente en het Energiefonds Brabant (EFB) als aandeelhouders. Het EFB wordt beheerd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). De gemeente Waalwijk is al verder in het proces en wil de ontwikkeling zelf verder oppakken. 

Met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) wordt in de regio in kaart gebracht hoe en waar de partners energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Tevens wordt duidelijk hoe de omgeving aangepast kan worden aan het veranderende klimaat. Dit wordt gedaan met zorg voor de natuur en het landschap. Hierdoor kunnen de inwoners fijn en veilig wonen en werken, nu en in de toekomst. 

(Bron: Gemeente Gilze en Rijen)  

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 18.07.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights