ZAANSTAD – Hilko, een nieuwbouwlocatie, moet een nieuwe woonbuurt worden langs de Zaan in Zaandam. Er zouden zo’n 100 woningen worden gebouwd waarbij comfortabel, betaalbaar en duurzaam wonen centraal zou staan. Het plan is dat op het terrein van de voormalige zeepfabriek Hilko en de verffabriek Evert Koning een nieuwe inclusieve woonbuurt ontwikkeld gaat worden. Hierbij staat ‘inclusief’ voor de mix van woningtypen in allerlei prijsklassen.  

Ruimtelijk Programma van Eisen Hilko 
Het college van de gemeente Zaanstad heeft laatst een voorstel en besluitnota aan de gemeenteraad gestuurd. Het college vraagt hierbij aan de raad om in te stemmen met het concept Ruimtelijke Programma van Eisen Hilko. Volgens het plan zou het gaan om zo’n 116 woningen (appartementen en grondgebonden woningen). Daarbij zou het woonprogramma bestaan uit 24 procent sociaal, 16 procent betaalbare koop en 60 procent vrije sector. 
Daarnaast wordt voorgesteld om de monumentale schoonsteen en zeepziederij in de oude Hilko Zeepfabriek en het voormalige kantoorgebouw te behouden en een herbestemming te geven. De overige gebouwen zullen (grotendeels) gesloopt worden. 

Volgens de lokale media laat het Ruimtelijk Programma van Eisen voor het project een aanpassing zien. Hierbij zou het woningbouwprogramma aangepast worden om de uitvoering financieel haalbaar te maken. 
De landelijke media zouden al gemeld hebben dat het ministerie er naar streeft om zo’n 30 procent sociale huurwoningen te (laten) bouwen bij nieuwbouwprojecten. 
Voor Zaanstad gaan er – naar verhouding – meer woningen gebouwd worden in het duurdere segment. Meer dan wenselijk is uit oogpunt van de volkshuisvesting.  

Het project Hilko is een onderdeel van de grotere gebiedsontwikkeling in de Boerejonkerbuurt. Volgens het college kan ze verdedigen waarom de aanpassing nodig is, daar in andere projecten het aandeel sociale en betaalbare nieuwbouwwoningen groter is dan volgens het beleid van de stad voorschrijft. 
Tevens is het college van mening dat de Boerejonkerbuurt als geheel wel binnen de normen blijft vallen. 

De percelen van het project zijn in 2004 gekocht door Zaanwerf. Echter, in de afgelopen jaren is het niet gelukt om te komen tot een haalbaar en betaalbaar plan. Volgens het college is dankzij de inzet van de Woningbouwimpuls het mogelijk om het project tot uitvoering te brengen en tevens de groenstructuur in de buurt te verbeteren. Er is een Ruimtelijk Programma van Eisen opgesteld op basis van verkavelingsschetsen en ontwerpuitgangspunten. Tevens is de financiële haalbaarheid getoetst. 

Daarom komt het plan uit op 116 woningen, een buurtverbindende locatie aan de Zaan. Deze geeft ruimte aan een commerciële functie en een groene openbare ontmoetingsplek langs de Zaan. De ontwikkeling van het project draagt door de stedenbouwkundige opzet bij aan de verbetering van de zichtbaarheid van de Zaan.  
Hierbij komt aan de Cornelis van Uitgeeststraat een appartementengebouw, voorzien met sociale huurwoningen. Ook het voormalige kantoor wordt een woongebouw. Het project laat de norm van 30 procent sociale huur los, daar er anders een financieel tekort zou komen. Het percentage sociale huur zal verlaagd worden tot 24 procent. 

(Bronnen: Wonen in Hilko, Gemeenteraad Zaanstad, zaanstad.nieuws.nl) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek

© Khamakar News Agency / 15.07.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights