De gemeente Lelystad heeft op haar site gemeld dat parken verschillende recreatieve en ecologische functies in de stad vervullen en worden daarom de ‘groene parels’ genoemd. Het zijn de ontmoetingsplaatsen, plekken waar gerecreërd kan worden en waar kinderen kunnen spelen. 

Parken in Lelystad 
In een park kan men wandelen, picknicken, vissen, een balletje trappen en zelfs (op de juiste plaats en het zakje mee) de hond uitlaten. De gemeente is van mening dat groen, en de parken in het bijzonder, de kwaliteit van leven in de stad vergroten. 

Zo zijn er in en rond Lelystad veel parken te vinden. In de stad zelf kan men het Bultpark, het park Hondenkop, het Kustpark, het Stadspark, het Voorhofpark en het Woldpark vinden. In een aantal parken – Bultpark, Park Hondekop en het Stadspark – zijn bewoners betrokken bij het onderhoud en bij diverse activiteiten. 

Informatie
Wat alleen jammer is, is dat er weinig informatie terug te vinden is over de parken, zoals wanneer het park is aangelegd, wat voor bomen en planten staan, wat voor activiteiten er zijn en wat voor kunstwerken er te vinden zijn in de verschillende parken.  

Op het moment dat men trots is op de parken in de stad, is het verstandig om bijvoorbeeld een site per park aan te maken, een periodieke Nieuwsbrief (zoals van het Bultpark) of een boek met uitgebreide beschrijving over de parken. Vergeet niet dat elke park in Lelystad een deel van het Cultureel Erfgoed is en een deel van het ontstaan en geschiedenis van de stad. 

Stadspark Lelycentre 
Op het moment dat men gaat zoeken op de site van de gemeente naar de parken, krijgt men wat oppervlakkige informatie en kaartjes. Bij het aanklikken van bijvoorbeeld Stadspark, komt er een kaartje tevoorschijn. 

Volgens de gemeente moet dit een overzichtskaart zijn van het eindbeeld van het Stadspark. Dit eindbeeld is leidend voor het beheer en onderhoud van het park. Tevens staat aangegeven dat er meer informatie te vinden is op de gemeentelijke site. Maar met het kaartje komt iemand van buiten niet veel verder. 

Activiteiten in het Stadspark 
Niet aangegeven staat bijvoorbeeld de gegevens over de Stichting Dierenweiden Lelystad – het Stadspark. Op de kaart wordt gesproken over ‘dierenweide’. Deze Stichting is in 2012 opgericht en heeft 2 dierenweiden in beheer: Het Stadspark en De Knotwilg.

Een dierenweide geeft kinderen én volwassenen de gelegenheid om met dieren om te gaan. Tevens is het voor kinderen een ideale plaats om vertrouwd te raken met de dieren. Dierenweide het Stadspark is vernoemd naar de locatie het Stadspark en is een van de oudste dierenweiden in Lelystad van de jaren ‘70. De dierenweiden zijn geheel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.  

In het Stadspark is er ook de Heemtuin, die onderhouden wordt door de heemtuingroep. Het is een bijzondere tuin met wilde planten, die van nature in Nederland voorkomen. De heemtuingroep bestaat uit een tiental enthousiaste vrijwilligers van IVN, KNNV en Landschapsbeheer. 

De parken van Lelystad zijn het bezichtigen waard, waarbij natuurlijk gekeken wordt om de natuur te beschermen. Geen afval, geen rotzooi en geen vernieling. Een park is van groot belang voor iedereen, mensen, planten, boom en dier. 

Een park is een onderdeel van de longen van de stad. Tevens een deel van de geschiedenis van de stad Lelystad, hoofdstad van de provincie Flevoland. Het wordt tijd dat dit allemaal netjes wordt vastgelegd. 

(Bronnen: Staatsbosbeheer, Gemeente Lelystad, Stichting Dierenweiden Lelystad (+ Facebook), Visit Flevoland, IVN) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 16.07.2023 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights