De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 11 juli de Kadernota ‘Blik op de Toekomst’ unaniem goedgekeurd. Gesproken is wat er te wachten staat voor het Waterschap en welke zaken gedaan moeten worden met het binnenkomende belastinggeld. Met de Kadernota wil het Waterschap naar de toekomst kijken. Tenslotte is het nodig om vooruit te kijken om de juiste keuzes te kunnen maken.  

Grote (maatschappelijke) opgaven 
Volgens Waterschap Zuiderzeeland staat men voor grote – maatschappelijke – opgaven. Hierbij valt te denken aan klimaatverandering en ruimtelijke vraagstukken. Tevens wordt er gewerkt aan vastgestelde strategieën als de biodiversiteitsagenda en de energiestrategie. 

Daarnaast zal het normale waterwerk gewoon door moeten gaan, zoals zorgen voor veilige dijken en schoon en voldoende water. Daar tegenover staat dat het leven duurder is geworden. En dat wordt ook bij het Waterschap gemerkt.

Waterschapsbelasting gaat stijgen
Het Waterschap moet ook meer betalen voor materialen en energie. Tevens worden de uitdagingen in het waterwerk – onder meer wateroverlast en droogte – steeds groter. Het Waterschap heeft daarom in de Kadernota moeten opnemen dat de belasting omhoog gaat. 

Het Waterschap ontkomt er niet aan om de waterschapsbelasting in 2024 te laten stijgen. Volgens Zuiderzeeland zal de lastendrukstijging voor de meeste belastingbetalers onder de 10 procent blijven.  

Financieel Gezond 
In de Kadernota heeft Waterschap Zuiderzeeland laten vastleggen dat ze een financieel gezond waterschap is en dat het ook zo moet blijven. Daarom is de stijging van de belastingtarieven niet te vermijden.

Het is natuurlijk geen fijne boodschap, echter noodzakelijk om tegenvallers op te kunnen vangen, het waterwerk goed uit te voeren én de toekomstige generaties niet op te zadelen met achterstallige zaken. 

Het Waterschap maakt op basis van de Kadernota een begroting, waarover de Algemene Vergadering op 23 november een besluit zal nemen. Dan worden de belastingtarieven voor 2024 definitief vastgesteld worden. 

(Bronnen: Waterschap Zuiderzeeland, Omroep Flevoland) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 12.07.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights