Dagbesteding Oudere

Nederland kent veel uitdagingen in de zorg. Zorg en welzijn moet in de toekomst toegankelijk en betaalbaar blijven. Daarvoor is het nodig dat inwoners, organisaties en overheden beter samenwerken. Hoe dit aangepakt wordt, staat in het Flevolands Regiobeeld voor de zorg. Dit regiobeeld is samengesteld door de Flevolandse gemeenten, Zilveren Kruis, provincie Flevoland, GGD Flevoland, Flever en Proscoop. 

Het regiobeeld is geen eindproduct, maar een vertrekpunt voor sterkere samenwerking. De komende tijd wordt met zorgorganisaties, gemeenten en inwoners gewerkt aan plannen voor de toekomst. Meer lezen? Ga naar dejuistezorgopdejuisteplek.nl.

Regiobeeld 
Een regiobeeld geeft een overzicht met de belangrijkste data over zorgvraag, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl, bevolkingsontwikkeling, sociale en fysieke omgeving in een specifieke regio. 

Met een regiobeeld kunnen zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten maar ook andere partners in de regio een gezamenlijke toekomstvisie opstellen. Het regiobeeld geeft antwoord op de vragen als: wat wordt goed gedaan in de regio en wat kan nog beter, welke zorg is er in de regio en welke is in de toekomst nodig. 

Regiobeeld Flevoland 
In het hart van Nederland ligt de jongste provincie, gecreëerd door drooglegging van de voormalige Zuiderzee. De provincie heeft een diverse bevolkingssamenstelling met een mix van culturen en achtergronden. 

Er is een relatief jonge bevolking, maar het aantal ouderen neemt zeker toe. Zo was het aandeel senioren in 2022 bijna 15 procent; dit percentage zal volgens verwachting groeien naar ruim 20 procent in 2035. 

Tevens komen er veel woningen bij voor nieuwe gezinnen. Er wordt een groei verwacht van 22 procent van het aantal huishoudens tot 2035 en zo’n 16 procent van het inwonersaantal. Elke gemeente in Flevoland zal groeien qua inwoneraantal, met uitzondering van Noordoostpolder. 

Gegevens uit ‘belangrijkste bevindingen’
In het document Regiobeeld Flevoland is een samenvatting gemaakt van een aantal gegevens. Zo wordt de ervaren gezondheid lager ingeschat (80 procent) in vergelijking met Nederland (83 procent). Er wordt een grote stijging van leefstijl gerelateerde aandoeningen verwacht, door onder meer vergrijzing en ongezonde leefstijl, zoals roken. 

Het risico op een angststoornis of depressie neemt toe. De meeste GGZ-patiënten – relatief gezien –  wonen in Almere en Lelystad. De zorgvraag zal toenemen, wat niet bijgehouden kan worden door het personeelsaanbod. 

In de provincie wonen relatief veel kwetsbare inwoners met een gelaagde en complexe ongelijkheid. In de gemeenten Almere en Lelystad hebben relatief veel inwoners moeite met rondkomen. Daarnaast zijn er relatief veel huishoudens met schulden. Op Urk en in de Noordoostpolder wonen relatief veel inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven en / of rekenen. 

(Bronnen: Provincie Flevoland, Regiobeeld Flevoland 2023, De Juiste Zorg op de Juiste Plek) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 08.07.2023

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights