RIJENS NIEUWS – In het kerkdorp Molenschot van de gemeente Gilze en Rijen gaan 65 nieuwe woningen gebouwd worden. Op 1 januari 2021 had het dorp zo’n ruim 1.200 inwoners. Volgens gegevens zou de oudste bewoning dateren van de Tjongercultuur, zo’n 10.000 jaar B.C. Halverwege de 15e eeuw werd de Sint-Annakapel gebouwd. 

Bouwen in Molenschot  
De gemeente heeft in 2022 afspraken gemaakt met ontwikkelcombinatie Winters Vrolijk Leven B.V. over de ontwikkeling en bouw van 65 nieuwe woningen in Molenschot. Op donderdag 13 juli zal een inloopbijeenkomst over de plannen door Winters Vrolijk Leven worden gehouden. De bijeenkomst is onderdeel van de omgevingsdialoog. Deze laatste is een overleg tussen omwonenden en betrokken partijen. 

Deze bijeenkomst wordt gehouden in MFA De Molenwiek in Molenschot van 17.00 tot 20.00 uur. Tijdens de bijeenkomst worden de plannen gepresenteerd, kan men vragen stellen of reageren op de plannen. Na de omgevingsdialoog zal Winters Vrolijk Leven de plannen afronden en wordt de bestemmingsplanprocedure gestart. Op een later moment zal de verkoop van de woningen worden gestart.  

Plannen 
Winters Vrolijk Leven heeft een site ontwikkeld waar men de informatie kan vinden en zich kan inschrijven voor een (eventuele) woning. De site heeft de naam ‘Wonen in Molenschot’.  
De opzet is dat de woningen gebouwd gaan worden aan de Veenstraat in Molenschot. De woningen sluiten aan op de woningen in het Blokske en worden verdeeld over 2 woonerven. Er zullen woningen komen voor starters, doorstromers en ouderen. De plannen zijn in de afgelopen periode uitgewerkt met de grondeigenaren, Defensie en de 2 werkgroepen Wonen en Zorg uit Molenschot. 

Door de ontwikkeling van nieuwe woningen wordt een impuls gegeven aan de leefbaarheid van het dorp. De locatie biedt de mogelijkheid een aantrekkelijk woongebied te realiseren. De woningen zullen rekening houden met de behoefte van de dorpsbewoners. Er wordt een comfortabel en eigentijds milieu gevormd voor de Nieuwe Erven dat geïnspireerd wordt doordat Molenschot een pittoresk en landelijk dorp is, met historie. 
Aan weerszijden van de Veenstraat worden verschillende soorten woningen gebouwd, zodat men kan kiezen. 

Onderdeel van het plan is het complex van zorgappartementen; de visie is ondertussen uitgewerkt, dat opgenomen wordt in het bestemmingsplan. Tevens wordt rekening gehouden bij de bouw van woningen met doorzichten naar het landschap. Dit houdt onder meer in dat de uitbreiding tussen het Blokske I en de Wethouder Boemaarsstraat een dorpse uitstraling zal krijgen. Daarnaast zal het buurtschap aan de westkant van de Veenstraat het karakter van een echt boerenerf krijgen.

De complete opzet is dat men in De Nieuwe Erven samen komt te wonen in een gezellig buurtschap, met een prachtig uitzicht over de landerijen van Molenschot.   

(Bronnen: Gemeente Gilze en Rijen, Lokaal Nieuws Gilze en Rijen, Wonen in Molenschot, Wikipedia)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 06.07.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights