Sinds 1 januari 2023 is er een verbod op lachgas en is het statiegeld op lege cilinders vervallen. Hierdoor komen lachgascilinders steeds vaker bij het restafval. Het is een groeiend probleem geworden voor de afvalketen, zo ook bij HVC. Daarom roept de afvalketen en ook HVC op tot het inleveren van de cilinders bij één van de afvalbrengstations. 

Lachgascilinders niet meer bij restafval 
De lachgascilinders die terecht komen in het restafval, kunnen ontploffingen veroorzaken in vuilniswagens, afvalcontainers en verbrandingsovens. De medewerkers van HVC zien deze ontploffingen zowat dagelijks. 

Door de ontploffingen van lachgascilinders komt de veiligheid van de medewerkers in gevaar. De afvalinzamelaar HVC is momenteel actief in Noordoostpolder, Dronten, Lelystad en Zeewolde. 

De ontploffingen zijn niet wenselijk voor de medewerkers. Tevens zorgen de ontploffingen ook veel schade aan middelen en installaties. Daarom wordt iedereen opgeroepen om de lachgascilinders niet bij het restafval te gooien, maar in te leveren bij een afvalbrengstation. Hierdoor kan HVC de cilinders zorgvuldig verwerken. 

Start communicatieprogramma 
Voor de afvalinzamelaar is het niet haalbaar om alle lachgascilinders handmatig uit het restafval te halen, zodat de schade voorkomen zou kunnen worden. Het probleem is te groot, waarbij de cilinders vaak zitten in dichtgeknoopte vuilniszakken. 

Om de problemen te voorkomen en om te voorkomen dat de lachgascilinders in het restafval komen, is HVC een communicatiecampagne gestart. Deze campagne draait om de lege lachgascilinders in te leveren bij de afvalbrengstations.   

Bij het inleveren van de cilinders wordt geen registratie bijgehouden. Dit is nodig om de inzameling zo laagdrempelig te houden. Tevens zullen ook geen kosten in rekening worden gebracht.

HVC zal ervoor zorgen dat de cilinders weer worden verwerkt. Ook de overheid maakt zich zorgen over de cilinders. Ondertussen blijkt dat het aantal cilinders dat in omloop is, aan het stijgen is. Er is te weinig capaciteit bij het bedrijf in Nederland om de cilinders te vernietigen. Op dit moment gaan veel cilinders naar België, maar daar zijn ook problemen.   

Veel meer cilinders in beslag genomen 
De politie heeft grote hoeveelheden lachgas in beslag genomen sinds het verbod. Maar die kunnen niet door de afvalbedrijven vernietigd worden, door ontploffingsgevaar. Dit houdt in dat de politie steeds meer lachgasflessen moet opslaan. 

Tevens worden door het verbod steeds meer cilinders gedumpt. De branche heeft al eerder verzocht voor de herinvoering van statiegeld. Wil men een cilinder vernietigen, moet men eerst controleren of deze leeg is.

Vaak zitten de cilinders, die in beslag zijn genomen, nog vol met lachgas. Deze moeten eerst leeggemaakt worden voordat ze vernietigd kunnen worden. Echter, lachgas is een sterk broeikasgas, dat meer uitstoot veroorzaakt dan CO2. Volgens de wetenschap zou 1 kg lachgas gelijk zijn aan 300 kg CO2.

(Bronnen: HVC Groep, Omroep Flevoland, NOS) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 05.07.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights