CASTRICUM – Samen met de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat hebben verschillende gemeenten onderzoek gedaan naar energieopwekking langs de snelweg A29. De gemeenten hebben afgesproken om de mogelijkheden samen met de omwonenden, inwoners en andere belanghebbenden te bespreken. Dit gebeurt met zogenaamde participatieavonden. 

Participatieavond 
De gemeente Castricum heeft samen met de gemeenten Uitgeest en Heiloo en nog 9 andere gemeenten, het Rijk en de provincie Noord-Holland, een plan gemaakt voor duurzame energie langs de rijksweg A29. Het plan heet de Energieroute Noord-Holland. 
De participatieavond in Castricum was op woensdag 28 juni, die van de gemeente Heiloo op donderdag 29 juni. Deze laatste wordt gehouden in de Cultuurkoepel aan de Kennemerstraatweg 464, Heiloo en begint om 19.30 uur. 

Volgens het Klimaatakkoord zou 70 procent van de elektriciteit in 2030 afkomstig moeten zijn van hernieuwbare bronnen, onder meer wind- en zonne-energie. In de Regionale Energiestrategie (RES) is vastgelegd waar onderzocht wordt hoe duurzame elektriciteit met zonne-energie kan worden opgewekt. Een onderdeel zou de ruimte op en langs de infrastructuur zijn.
Het Rijk publiceerde in 2019 het Klimaatakkoord. Hierin zijn een aantal afspraken opgenomen. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s zouden onderzoeken hoe deze regio’s zouden kunnen voldoen aan de afspraken en duurzaamheidsopgave van het Klimaatakkoord.  

Langs de A29 zouden mogelijkheden zijn voor het opwekken van zonne-energie. Dit wordt al sinds 2021 onderzocht. De Voorverkenning 2022 meldde dat zo’n 685 hectare in Noord-Holland mogelijk geschikt zou zijn voor het opwekken van energie. Hierbij valt te denken aan zijbermen en aansluitingen, geluidsschermen of naastgelegen stukken grond.
Elke regio heeft een Regionale Energiestrategie (RES). Onderdeel van de RES voor het gebied is de opwekking van 35 TWh hernieuwbare energie in 2030.    

De Energieroute Noord-Holland is een project dat voortvloeit uit het Programma OER (Opwek van Energie op Rijksgronden). Met de resultaten van dit programma stelt het Rijk haar gronden op en langs lands Rijkswegen ter beschikking voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie.  

Tijdens de participatieavonden kunnen inwoners meekijken en meedenken over de mogelijkheden die er zijn om energie op te wekken langs de snelweg. De gemeenten vinden het van groot belang dat de omwonenden meedenken over hoe het opwekken van zonne-energie langs de rijksweg vorm wordt gegeven.  
Verschillende ontwerpvarianten zijn uitgewerkt door landschapsarchitectenbureau Feddes / Olthof. Tijdens de bijeenkomsten wordt het ontwerp, planning en het project in het algemeen nader toegelicht.
De voorverkenning is gebeurd met de gemeenten Heiloo, Uitgeest en Castricum in samenwerking met andere gemeenten – onder meer Alkmaar en Heemskerk -, provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rijksvastgoedbedrijf en netbeheerder Liander.    

(Bronnen: Kijk op Castricum, Ondernemend Heiloo, Ik denk mee over Castricum) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 29.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights