BARNEVELD – Daar nu blijkt, wist het college van de gemeente Barneveld al in het begin van het jaar dat de financiële situatie van de gemeente op zijn zachtst gezegd, er ‘minder goed’ uitzag. De fractie Pro ‘98 heeft op 7 juni schriftelijke vragen hierover aan het college gesteld. 

Financiële status ‘onhoudbaar’
Het college van de gemeente Barneveld was begin van het jaar al op de hoogte van de ‘onhoudbare’ financiële situatie van de gemeente, als er niets gedaan zou worden. Echter, bij de behandeling van de Kadernota in juni kwam dit pas in de openbaarheid. 
Volgens wethouder Wim Oosterwijk heeft het college het huishoudboekje van de gemeente naast de ‘houdbaarheidstest’ van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) gelegd. Uit de toets is naar voren gekomen dat – als er niets zou gebeuren – de financiële situatie op termijn onhoudbaar zou worden. Daarnaast gaf de wethouder aan dat hij al in april had gewaarschuwd. 

Kritische fractie Pro’98
De oppositiefractie van Pro’98 is nogal kritisch op de opmerkingen die wethouder Oosterwijk in de lokale media had gedaan. In het artikel ging de wethouder in op de miljoenentekorten die Barneveld mogelijk de komende jaren zou krijgen.  
Tijdens de behandeling van de Kadernota bleek dat er weinig financiële ruimte zou zijn voor alle gewenste en noodzakelijke investeringen. Het zou zelfs zo ver gaan, dat plannen die al goedgekeurd zijn, maar nog niet uitgevoerd, onder druk zullen komen te staan.  

Pro’98 heeft middels schriftelijke vragen om opheldering aan het college gevraagd.  Op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 28 juni staat het onderwerp ‘Raadsmemo schriftelijke vragen fractie Pro’98’. Hierbij worden de antwoorden meegenomen van het college.  
Volgens de fractie was het niet geheel tot verbazing, dat men in de lokale media kon lezen dat er een gat zou zijn van tientallen miljoenen op de gemeentelijke begroting. Daarentegen viel het wel op dat de wethouder in de media had gezegd dat de gemeente op te grote voet heeft geleefd. 

Volgens de fractie is de onzekerheid over 2026 en later niet nieuw, echter – volgens de fractie – dacht het college het te kunnen redden met een inflatiecorrectie. In november 2022 had Pro’98 reeds vragen gesteld. Het college heeft de raad opgeroepen in november 2022 om het investeringsplan ‘vast te leggen’ terwijl er nog vele onzekerheden waren.  
De fractie Pro’98 heeft zo’n 14 schriftelijke vragen gesteld, waar antwoorden op zijn gekomen van portefeuillehouder Oosterwijk. 

In de schriftelijke vragen wordt onder meer gevraagd naar de financiële status, waarom deze slecht is en waarom er nu bezuinigd moet worden. Volgens de antwoorden betekent ‘onhoudbaar’ in dit dossier dat er steeds meer vreemd vermogen nodig is, waardoor de rentelasten stijgen en de begroting verder onder druk komt te staan.   
Een andere vraag was waarom het college met het bericht kwam bij behandeling van de Kadernota. Volgens het college heeft wethouder Oosterwijk in de Commissie Bestuur van 11 april 2023 bij de behandeling van de Begrotingsbrief 2023 van de Provincie waarschuwingen afgegeven. Daarbij had de wethouder wel gezegd dat er geen reden is voor paniek, maar wel voor urgentie.  

Weer een andere vraag ging over de opmerking van de wethouder, dat de raad teveel zou willen. Pro’98 heeft daarom gevraagd wanneer de wethouder deze uitspraak heeft gedaan. Volgens het college zou dit gebeurd zijn bij de behandeling van de Begroting 2023 in november 2022 en bij de behandeling van het Uitvoeringsplan 2023 MIP.  Bij beide momenten zou uitgebreid van gedachten zijn gewisseld over de zorgen voor de financiële status op langere termijn.

(Bronnen: Barneveldse Krant, Gemeenteraad Barneveld) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek

© Khamakar News Agency / 27.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights