EINDHOVEN – Niet alleen in de landelijke politiek gaat het wat ‘moeilijker’ met de VVD – en stapt een VVD-minister op – maar ook in de gemeenteraad van Eindhoven is een VVD-lid uit de fractie gestapt. Fatimzahra Chahim is uit de fractie gestapt en gaat als eenmansfractie verder.  

Niet door één deur
Volgens de regionale media zou Fatimzahra Chahim niet meer door dezelfde deur kunnen met VVD-fractievoorzitter Lex Jansen. Dit ging zo ver, dat ze meldde dat de fractievoorzitter een schrikbewind voert. 

Volgens een mededeling op de site van de Eindhovense VVD wordt er betreurd dat het voortzetten van de samenwerking binnen de VVD-fractie onder druk is komen te staan. Binnen de fractie zouden er verschillen van opvatting zijn over de invulling van het raadslidmaatschap. 
Tevens wordt gemeld dat er gesprekken zijn geweest om te komen tot een oplossing – volgens de site – maar hier is niets uitgekomen. Daarom heeft de fractie van de VVD ervoor gekozen om zonder Fatimzahra Chahim door te gaan. 
Op het Instagram account van Moties_Eindhoven wordt gemeld dat het raadslid Fatimzahra Chahim zich heeft afgesplitst van de VVD fractie.

In de regionale media is het verhaal van Fatimzahra Chahim terug te lezen. Ze werd in 2018 voor de VVD in de gemeenteraad gekozen en vorig jaar herkozen. Mevrouw Chahim heeft uitleg gegeven over haar stap en zei dat de VVD-fractie compleet anders is dan in de vorige periode en tevens in de oppositie terecht kwam.

Voor haar vertrek heeft ze aangegeven dat ze onder meer niet vrij was om haar eigen mening te verkondigen. Zo werd ze gedwongen een keer een standpunt in te nemen waar ze niet mee akkoord was. Tevens had ze niet meer het gevoel de vrijheid te proeven, zoals die in de naam van de partij staat.    
Tevens heeft ze laten vastleggen, dat de fractie in feite alleen maar de fractievoorzitter was met volgzame vrienden en ja-knikkers. De fractievoorzitter zou geen tegenspraak dulden. 

Het opgestapte raadslid was het niet eens met de steun van de VVD aan de regels van ontheffing voor D66 wethouder om in Nijmegen te kunnen blijven wonen. Tevens vond ze beschuldigingen van de fractievoorzitter over liegen tegen de GroenLinks wethouder, te persoonlijk. 
Daarnaast is ze een werkende moeder en moest af en toe kiezen tussen thuis en de politiek. Op het moment dat ze koos voor haar kinderen, werd er getwijfeld aan haar inzet en betrokkenheid.   

De fractie heeft nog getracht om de zetel te behouden, wat dus niet gelukt is. De fractievoorzitter wil niet verder ingaan op de situatie en is van mening dat het niet goed is als hij verder over de zaak zou uitweiden. Maar hij vindt het niet netjes dat Fatimzahra Chahim haar zetel meeneemt. Tenslotte – volgens de fractievoorzitter – heeft ze maar 238 stemmen gekregen bij de laatste verkiezingen. De zetel is door de partij verdiend en het was netter geweest als ze de zetel had afgestaan.

Maar Fatimzahra Chahim gaat vooralsnog op persoonlijke titel verder en zal tijdens het zomerreces haar plan pas uitstippelen. Ondertussen heeft de gemeenteraad nu 13 fracties. 

(Bronnen: VVD Eindhoven, Moties_Eindhoven (Instagram), ED)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 23.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights