Volgens onderzoekers van Deltares en Wageningen Universiteit komt de ecologische ontwikkeling op en rond de natuureilanden de Marker Wadden goed op gang. Tussen 2016 en 2022 zijn de eilanden aangelegd. Het ultieme doel was om de biodiversiteit in het Markermeer te vergroten en de waterkwaliteit te verbeteren. 

Natuureilanden 
Volgens de onderzoekers van Deltares en Wageningen Universiteit schijnt het goed te lukken met de natuur op de Marker Wadden. De onderzoekers hebben de afgelopen vijf jaar de ontwikkelingen bij de natuureilanden gevolgd. 

Hierdoor hebben de onderzoekers ontdekt dat er inmiddels honderden soorten planten en vissen leven. Tevens zouden de eilanden ook aantrekkelijk zijn voor tientallen vogelsoorten. Volgens de onderzoekers waren er in 2021 meer dan 10.000 broedparen gezien van onder meer meeuwen, sterns of kluten. 

Tevens is het gebied voor vele tienduizenden vogels een plaats om een bepaalde tijd door te brengen tijdens de doortrek of in de winter. De eilanden zijn dan een foerageer- en slaapplaats. Het onderzoek heeft niet gekeken naar de vogelgriepepidemie. 

Waterbewegingen 
Voor de bouw van de 7 moerassige eilanden is slib uit het meer gebruikt. De wind heeft ondertussen invloed gehad op de aanwas van het slib. Daar waar de slibconcentratie afneemt, nemen de leefgebieden in rietmoerassen toe. Hier ontstaat helderder water, wat goed is voor het ecosysteem van het Markermeer. 

Voor verdere groei is stromend water nodig, naast afwisseling van de waterstanden. Echter Rijkswaterstaat wil vaste waterstanden hanteren. Dit omdat de meren dienen als belangrijke zoetwatervoorraad in Nederland. 

Oude dwergstern
Half juni wist Natuurmonumenten te melden dat een dwergstern van 22 jaar oud teruggekomen is op Marker Wadden. De dwergstern is een kwetsbare vogel maar ook dit jaar hebben enkele paren gebroed op de Marker Wadden. 

Het vogeltje is als kuiken in 2001 geringd in het Haringvliet en broedde in 2022 ook op de Marker Wadden. Aangezien deze dwergstern een kleurring heeft, hoeft hij niet gevangen te worden. Dit heeft ondertussen geholpen, want hij was weer terug. 

Normaal gesproken broeden dwergsterns uitsluitend in zoute milieus langs de kust. Daarom is het bijzonder dat hij weer een tijd terug is op de Marker Wadden. In het gebied kan de dwergstern profiteren van kale zandplaten. Dichtbij zijn enorme hoeveelheden kleine visjes. 

(Bronnen: Omroep Flevoland, Natuurmonumenten, NOS) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 24.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights