EINDHOVEN – De gemeente Eindhoven gaat een onderzoek starten naar een ‘eigen’ of publiekelijk energiebedrijf in Eindhoven. De planning is dat in het eerste kwartaal van 2024 er een voorstel / advies wordt aangeboden aan de gemeenteraad. In de eerste bespreking van de gemeenteraad is de instemming verkregen voor het starten van het onderzoek. 

Voor iedereen betaalbaar  
Jaren geleden heeft de gemeente Eindhoven energiebedrijf NRE (in 2005) en netwerkbedrijf Endinet (in 2010) verkocht, maar wil nu de regie weer terug op de energiemarkt, zowel lokaal als regionaal. De nieuwe coalitie van de stad – bestaande uit GroenLinks, CDA, PvdA en D66 – wil nu een onderzoek of het warmtebedrijf van Eindhoven uitgebreid kan worden tot een energiebedrijf (mogelijk regionaal).  

Wethouder Rik Thijs van Klimaat, energie, grond en vergroening (GroenLinks) heeft laatst de ‘Startnotitie publiek energiebedrijf’ gepresenteerd. Hierin wordt aangegeven dat de gemeente Eindhoven verduurzaamt, groeit en gaat voor samen. Belangrijk in het hele land is het tegengaan van de klimaat- en biodiversiteitscrisis en het terugdringen van de uitstoot van broeikassen.  
Daarvoor had de gemeente Eindhoven in 2016 reeds vastgelegd om de eigen uitstoot van broeikasgassen uiterlijk in 2050 terug te brengen tot bijna 0. Ondertussen is de ambitie bijgesteld naar klimaatneutraal in 2030. Dit brengt onder meer met zich mee dat versneld de energievoorziening moet worden verduurzaamd.  

De gemeente Eindhoven wil meer grip krijgen op de eigen energievoorziening, minder afhankelijk zijn van de energielevering uit een te beperkt aantal landen én dat de opbrengsten ten goede gaan komen aan een inclusieve energietransitie. 
In 2011 heeft Eindhoven het gemeentelijke warmtenet in Meerhoven geopend. Dit wordt gevoed met warmte uit biomassa, maar dit moet gaan veranderen in warmte van een of meerdere duurzame warmtebronnen. 

Volgens het coalitieakkoord heeft de gemeente de publieke taak om vanwege de betaalbaarheid, duurzaamheid en de ontwikkeling van Eindhoven, de energietransitie onder controle te krijgen. 
Deze energietransitie moet naast duurzaam, ook rechtvaardig zijn. In de afgelopen tijd is gebleken dat steeds meer huishoudens last krijgen van ‘energiearmoede’. 
Het Bestuursakkoord Eindhoven (2022 – 2026) spreekt over onderzoek om met een (regionaal) energiebedrijf grip te krijgen op de uitdagingen van de energietransitie en om maatschappelijke belangen – lees betaalbaarheid, duurzaamheid en de groei van Eindhoven – te faciliteren en te borgen. 

Duidelijk is dat het publiekelijk eigenaarschap niet alleen bij de gemeente komt te liggen. Ook andere organisaties, andere overheden en publieke instellingen kunnen eigenaar zijn. Zelfs inwoners kunnen betrokken worden bij het eigenaarschap. Iedereen moet mee kunnen doen en evenredig profiteren van de energietransitie en de energievoorziening in Eindhoven. Voor de gemeente is duidelijk dat energie een primaire levensbehoefte is, waar iedereen onder gelijke condities toegang tot heeft. De toegang en het gebruik van energie moet betaalbaar zijn.  

Volgens de wethouder is de verkoop van energiebedrijven en netwerkbedrijven een historische vergissing geweest. Daarnaast wil de gemeente af van biomassa als brandstof. Dit was eenvoudiger en had wellicht sneller geregeld kunnen zijn geweest, als de gemeente nog eigenaar was van de bedrijven. 

(Bronnen: GroenLinks Eindhoven (Instagram), wethouder Thijs (LinkedIn), Gemeenteraad Eindhoven, Gemeente Eindhoven, ED) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 21.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights