Februari 2021 is een artikel geplaatst op de site van de EO over het planten van bomen in Flevoland. Iedereen kon een donatie doen voor een boom, 7.50 euro om Flevoland groener te maken. Aangegeven werd dat Flevoland binnen 10 jaar 1.200 hectare extra bos aangelegd wil hebben. Voor 2050 zou dat zelfs 1.700 hectare moeten zijn.

Veel natuur in Flevoland
 
Volgens het EO-artikel heeft de provincie Flevoland zo’n 17.000 hectare bos, wat 12 procent is van het totale oppervlak van de provincie. Tevens bestaat meer dan de helft van de natuur in Flevoland uit bos. Dat is een mooi getal, maar de groene provincie wil meer.  

Het bos in de provincie is nog vrij jong. De bomen zijn niet ouder dan 75 jaar, daar de aanplant in 1944 is begonnen. Er is veel loofhout en de belangrijkste boomsoorten zijn populier, es, eik en esdoorn. 

Los van het feit dat de bossen vrij jong zijn, is in het verleden geplant middels een monocultuur. Dit houdt in dat bij een eventuele ziekte in de belangrijkste boomsoorten grote stukken bossen kunnen verdwijnen. Daarom wil men meer diversiteit.   

Meer verschillende bomen aanplanten, zorgt voor meer biodiversiteit. Dit is niet alleen goed voor de bossen zelf, maar ook voor de diersoorten. Tevens wil de provincie een meer vitaal bos. Dit zou beter tegen een stootje kunnen. Tevens kan het bos zich beter aanpassen. 

Aanpassen aan onder meer klimaatverandering en ziektes. Flevoland wil daarom de bosvitaliteit verbeteren. Hiervoor moeten de watersystemen hersteld worden, de stikstofneerslag teruggedrongen en boomsoorten aangeplant worden.  

Maar het schiet niet echt op 
Zo’n 2 jaar geleden is in de zogenoemde bossenstrategie afgesproken dat die 1.200 hectare bomen over 7 jaar aangeplant zouden zijn. Maar de fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben aan de bel getrokken. Ze zijn er niet gerust op.  

Volgens GroenLinks is er pas 70 hectare geplant. En voor de andere bomen en waar ze moeten komen, zijn er weinig concrete plannen. Daarom hebben beide fracties om opheldering gevraagd bij de provincie Flevoland. 

De provincie is van mening dat alles op schema ligt en dat er geen achterstand is. Volgens GroenLinks is dit moeilijk te geloven, daar het onduidelijk is waar de bomen gaan komen. Er zouden bomenrijen langs wegen komen, maar de vraag is of dat het genoeg is. 

Tevens vraagt de fractie zich af hoe breed zulke rijen gaan worden. Daarnaast moeten er goede en slimme plannen gemaakt worden. De beide partijen willen nu weten hoe de provincie dat gaat aanpakken. De bomen zijn nodig om de CO2 uit de lucht te halen en klimaatverandering tegen te gaan.

(Bronnen: Omroep Flevoland, EO) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 19.06.2023 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights